Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2022

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây: Tải về 

Quay lại