Tuan 52

23/12/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 24 tháng 12 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52
(Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
21/12
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp hội ý đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp triển khai CV số 4415/VP_KTTH ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về xem xét điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Gia Lai Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN th/mưu
Thứ ba
22/12
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở b/c, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm và tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM_472) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng DN, TĐ th/mưu
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp Thực hiện TB số 135/TB-VP ngày 17/12/2020 của VP UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước năm 2020 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các sở, ban ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.Tổng hợp th/mưu
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc với Công ty TNHH tập Đoàn Pacific tại VP UBND tỉnh (GM_471) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 2A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ tư
23/12
S 08h00 Đ/c Giám đốc Dự Hội nghị b/c viên Trung Ương tháng 12 năm 2020 tại Hội trường trực tuyến tầng 2 Khu B_Tỉnh Ủy (KH_18) Ban tuyên giáo tỉnh Uyr Lãnh đạo các sở ngành Hội trường trực tuyến tầng 2 Khu B_Tỉnh Ủy (KH_18) VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự hội nghị tổng kết công tác phòng, quân sự địa phương năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (GM_448) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường Bộ CHQS tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đánh giá kết quả dự án năm 2020, mục tiêu đạt được của dự án so với KH cam két giữa VP UNICEF Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban ngành
Khách sạn Pleiku Place
03 Nguyễn Tất Thành
VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở báo cáo dự thảo đề cương xây dựng các Nghị quyết của Tỉnh ủy triển khai thực hiện một số chương trình lớn của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 (GM_474) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
24/12
S   Làm việc        
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe các sở, ngành b/c việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với các DN, tổ chức tại VP UBND (GM_470) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ sáu
25/12
S            
C            
Thứ bảy
26/12
S            
C            
Chủ nhật
27/12
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 53:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map