Tuần 45

02/11/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45
(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
02/11
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
08h30 Đ/c Giám đốc sở báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tại VP UBND tỉnh (GM_383) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 2B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Dự họp Hội nghị sơ kết công tác tháng 10, triển khai công tác tháng 11/2020 tại VP UBND tỉnh (GM_381) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ ba
03/11
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở báo cáo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại VP UBND (382) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
UBND tỉnh
P.Tổng hợp tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc và sân đường cảnh quang Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành; phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P Thẩm định tham mưu
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe Sở TT&TT b/c về việc XD KH triển khai Đề án XD Thành phố Pleiku theo hướng thông minh giai đoạn 2020-2025 tại VP UBND tỉnh (GM_385) Đ/c Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Đại hội trù bị tại Liên minh HTX tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Liên minh HTX Lãnh đạo các sở ngành Hội trường 2/9 Phòng DN tham mưu
13h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Đại hội trù bị tại Liên minh HTX tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Liên minh HTX Lãnh đạo các sở ngành Hội trường 2/9 Phòng DN tham mưu
Thứ tư
04/11
S 07h30 Đ/c Phạm Công Thành; Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh Gia Lai lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, tại Hội trường 2/9 Liên minh HTX Lãnh đạo các sở ngành Hội trường 2/9 Phòng DN tham mưu
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở b/c việc thực hiện NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 Tại VP UBND tỉnh (GM_388) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3_UBND tỉnh P.TH tham mưu
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối phiên bất thường tại CQ Đảng ủy khối L/đạo Đảng ủy khối Lãnh đạo các sở ngành tại CQ Đảng ủy khối VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
05/11
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 (tại phòng họp 3B) UBND tỉnh (GM_391) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.Tổng hợp tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện CV số 3721/VP_NL ngày 30/10/2020 về chuyển văn bản của Công ty CP Bò sữa Tây Nguyên Xin tận dụng diện tích đất Đ/c Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các sở ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN tham mưu
09h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện CV số 3761/VP_KTTH ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Xin điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Trà Đa Đ/c Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các sở ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN tham mưu
10h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp Thống nhất số liệu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và
chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.KTN tham mưu
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc sở Dự họp nghe các ngành b/c Quy hoạch phân khu xây dựng phường Hoa Lư và phường Thống nhất, thành phố Pleiku (GM_392) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh UBND thành phố chuẩn bị nội dung
Xe: 81A_00089
Thứ sáu
06/11
S   Làm việc        
C 13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp ngành XD năm 2020 nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong SX, kinh doanh L/đạo Sở Xây dựng Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp A_Sở Xây dựng VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ bảy
07/11
S            
C            
Chủ nhật
08/11
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 46:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map