Tuần 43

21/10/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 21 tháng 10 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43
(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
19/10
S 07h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc sở chủ trì họp Hội ý đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triển khai một số nội dung trong tuần Đ/c Đinh Hữu Hòa - P.Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
07h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp tại dự hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 35 và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP 8h00 ngày 19/10/2020 Lãnh đạo Bộ KH&ĐT Lãnh đạo các tỉnh thành Tại TP Hà Nội VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe UBND thị xã An Khê b/c đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê tại VP UBND tỉnh (GM_358) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ ba
20/10
S 09h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp thực hiện văn bản số 3542/UBND_UB ngày 16/10/2020 miễn giảm tiền thuê đất Khu Công nghiệp Nam Pleiku Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Trung tâm XTĐT tham mưu
08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng Bộ huyện Đắk Đoa tại Huyện Đắk Đoa L/đạo huyện Đắk Đoa Lãnh đạo các sở ngành
Lãnh đạo huyện
Khu di tích lịch sử Anh Hùng
Wơu, xã Đắk Sơmei, huyện Đắk Đoa, Gia Lai
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, điều hành dự toán ngân sách năm 2020, việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 (GM_361) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV tại Văn phòng HĐND tỉnh (GM_57) (hoãn) L/đạo Đoàn Đại biểu Quốc Hội Lãnh đạo các sở ngành tại Phòng họp 2A_Văn phòng HĐND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
21/10
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự góp ý dự thảo đề án Xây dựng cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh tại VP_UBND (GM_365) Đ/c Kpă Thuyên - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng KTN tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Lãnh đạo sở Dự buổi làm việc với Sở Thông tin và truyền thông về tình hình thực hiện của ngành giai đoạn 2016-2020 tại sở Thông tin và truyền thông (GM_362) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp tầng 1
Sở TT&TT
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp về việc thống nhất chủ trương tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế dự án Cổng vào Lâm viên Biển Hồ và Cổng chào phía Nam thành phố Pleiku (GM_125) L/đạo UBND TP Pleiku L/đạo UBND; HĐND
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường UBND TP Pleiku VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
  Làm việc        
Thứ năm
22/10
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Lễ kỷ niệm thành lập Đảng bộ tại UBND huyện Mang Yang L/đạo huyện Mang Yang Lãnh đạo huyện
Lãnh đạo các sở ngành
Nhà Văn hóa đa năng huyện Mang Yang VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C   Làm việc        
Thứ sáu
23/10
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở b/c chỉ tiêu giường bệnh cho Bệnh viện Nhi và các Trung tâm tại VP UBND tỉnh (GM_363) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.KGVX tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV tại Văn phòng HĐND tỉnh (Đính chính_58) L/đạo Đoàn Đại biểu Quốc Hội Lãnh đạo các sở ngành tại Phòng họp 2A_Văn phòng HĐND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiếu Y Tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 tại Hội trường 2/9(GM_364) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại Hội trường 2/9 P.KGVX tham mưu
Thứ bảy
24/10
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ vệ Môi trường (Đính chính_58) L/đạo Đoàn Đại biểu Quốc Hội Lãnh đạo các sở ngành tại Phòng họp 2A_Văn phòng HĐND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C            
Chủ nhật
25/10
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 44:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map