Tuần 43 năm 2021

25/10/2021
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 25 tháng 10 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43
(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
25/10
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở, các đ/c PGĐ nghe Phòng TH và các phòng chuyên môn có liên quan báo cáo kịch bản phát triển KT-XH của tỉnh trong tình hình Dịch covid-19. Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các trưởng phòng, ban, TT XTĐT
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P. tổng hợp chủ trì, các phòng chuyên môn tham gia nội dung b/c
10h00 Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên- PGĐ sở Dự họp trực tuyến tại Hội đồng Nhân dân Thảo luận Dự án Luật kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) (GM05) L/đạo Đoàn ĐBQH tỉnh L/đạo Đoàn ĐBQH tỉnh
L/đạo các sở, ngành
Phòng họp HĐND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355;
P.TH chuẩn bị nội dung
C 13h30 Giám đốc Sở đi kiểm tra tình hình thi công Đường 665 cùng đ/c Hồ Phước Thành - PCT UBND tỉnh L/đ UBND tỉnh LĐ UBND tỉnh; các đơn vị liên quan Tại H.Chư Prông VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đề xuất phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (GM572) Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên-PGĐ dự họp tại HĐND thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (GM05) L/đạo Đoàn ĐBQH tỉnh L/đạo Đoàn ĐBQH tỉnh
L/đạo các sở, ngành
Phòng họp HĐND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089;
P.TH chuẩn bị nd
14h30 VP sở dự Hội thảo trực tuyến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở UBND Tỉnh (GM571) L/đạo UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở ngành liên quan
Phòng họp trực tuyến 3B
Trụ sở UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_
VP sở cùng tham dự
Thứ ba
26/10
S 8h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 9/tháng và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021 tại Trụ sở UBND tỉnh (GM569) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở ngành liên quan
Hội trường tầng 3
Trụ sở UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_
C 13h30 Họp Giao ban đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 của Sở KH&ĐT. Đ/c giám đốc Sở Ban lãnh đạo sở,
Trưởng/phó các phòng CM;
GĐ, Trưởng các phòng CM của TTXTĐT.
Hội trường tầng 3, Sở KH&ĐT VP chủ trì phối hợp các phòng CM chuẩn bị nội dung BC
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở LĐTBXH b/c đề xuất bổ sung đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covit_19 trên địa bàn tỉnh (GM573) Đ/c Hồ Phước Thành - PCT UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở ngành liên quan
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
27/10
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp trực tuyến tại HĐND thảo luận Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù PT thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế tại HĐND tỉnh (GM05) L/đạo Đoàn ĐBQH tỉnh L/đạo Đoàn ĐBQH tỉnh
L/đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp HĐND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
09h00 Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên - PGĐ sở Dự họp trực tuyến về cẩm nang thực hiện các cam kết đầu tư Quốc tế (GM273) Bộ KH&ĐT L/đạo sở
Phòng chuyên môn TT XTĐT
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP chuẩn bị phòng họp
Onlive
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Hội nghị trực tuyến với UNICEF Việt Nam để b/c kết quả Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai tại Trụ sở UBND tỉnh (GM568) Đ/c Hồ Phước Thành - PCT UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở, ngành liên quan
Hội trường 2/9 BQL Dự án Trẻ Thơ ch/bị tài liệu
C   Làm việc        
Thứ năm
28/10
S   Làm việc        
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc với Thường trực Thành Ủy Pleiku về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tại Trụ sở Thành Ủy Pleiku (GM560) Đ/c Hồ Văn Niên - UVBCH TW Đảng L/đạo Tỉnh Ủy
L/đạo các sở, ngành
Trụ sở Thành Ủy Pleiku
18 Wừu, Pleiku, Gia Lai
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
29/10
S   Làm việc        
C 14h00 Giám đốc Sở dự họp trực tuyến QH nghe CP trinh bày và thảo luận tổ về dự kiến KH cơ cấu lại nền kinh tế gđ 2021-2025, QH sử dụng đất quốc gia gđ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và KH sử dụng đất 5 năm 2021-2025, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM05) L/đạo Đoàn ĐBQH tỉnh LĐ đạo Đoàn ĐBQH tỉnh
L/đạo các sở, ngành
Phòng họp HĐND VP bố trí xe
Xe: 81A_00355;
P.TH chuẩn bị nội dung
Thứ bảy
30/10
S 08h00 Giám đốc Sở dự họp trực tuyến QH thảo luận dự kiến KH cơ cấu lại nền kinh tế gđ 2021-2025, QH sử dụng đất quốc gia gđ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và KH sử dụng đất 5 năm 2021-2025, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM05) L/đạo Đoàn ĐBQH tỉnh L/đạo Đoàn ĐBQH tỉnh
L/đạo các sở, ngành
Phòng họp HĐND VP bố trí xe
Xe: 81A_00355;
P.TH chuẩn bị nội dung
C            
Chủ nhật
31/10
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 44:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map