Tuần 40

28/09/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40
(Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
28/09
S 07h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triển khai một số nội dung trong tuần Đ/c Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội trường 2/9 (3 ngày) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U; HĐND; UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường 2/9 VP tỉnh Ủy chuẩn bị nội dung
C   Làm việc        
Thứ ba
29/09
S 08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị trực tuyến diễn đàn thường niên cải cách và phát triển (VRDF 2020) tại Trụ sở VP UBND tỉnh (GM_448) L/đạo Chính phủ Lãnh đạo Chính phủ
Lãnh đạo các tỉnh thành
Hội trường trụ sở UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C   Làm việc        
Thứ tư
30/09
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ năm
01/10
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c kết quả làm việc với Bộ NN&PTNT về Đề xuất mở đường v/c gỗ rừng trồng (GM_328) Đ/c Kpă Thuyên - PCT_UBND Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Sở NN&PTNT VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự đăng ký danh sách cán bộ tham dự lớp tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ QLNN, cán bộ quản lý HTX trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk Bộ KH&ĐT Lãnh đạo các tỉnh thành Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
07h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư XDCB tại huyện Chư Prông Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các phòng chuyên môn
Tại xã xã trên địa bàn huyện Chư Prông VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe Sở Xây dựng b/c đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê (GM_330) Đ/c Chủ tịch - UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Giám đốc sở b/c thực hiện chương trình giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài (GM80) Đ/c Bí Thư; Đ/c Chủ tịch; PCT L/đạo T/U; UBND;
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
20h15 Đ/c Giám đốc sở đi công tác tại Thành phố Hà Nội, làm việc với Bộ KH&ĐT Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Phòng Tổng hợp
Tại TP Hà Nội VP mua vé máy bay
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
02/10
S 08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự buổi làm việc với Đoàn Công tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Ban Thương vụ Tỉnh Ủy (GM_3725) Lãnh đạo T/U L/đạo Tỉnh Ủy
Lãnh đạo các sở ngành
Khu B - Trụ sở T/U VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp Thống nhất xử lý nguồn vốn bố trí dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm bảo trợ xã hội Tổng hợp Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở; Các ban ngành
P.Chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng Tổng hợp tham mưu
Thứ bảy
03/10
S            
C            
Chủ nhật
04/10
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 41:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map