Tuần 39

21/09/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39
(Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
21/09
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triển khai một số nội dung trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Tham gia ý kiến về các thủ tục pháp lý có liên quan trước khi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các Ban ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng Doanh nghiệp tham mưu
Thứ ba
22/09
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở B/c, đè xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án kêu gội đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM_324) Đ/c Chủ tịch; PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Các Ban ngành liên quan
P.họp 3A_UBND tỉnh Phòng DN tham mưu
VP bố trí xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở báo cáo, đề xuất dự kiến nguyên tắc, tiêu chí và định hướng phân bổ đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại VP UBND tỉnh (GM_325) Đ/c Chủ tịch; PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Các Ban ngành liên quan
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng TH tham mưu
VP bố trí xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c đề xuất Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng tại VP_UBND tỉnh (GM_321) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Các Ban ngành liên quan
Phòng họp Sở NN&PTNT Phòng KTN tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp Chuẩn bị công tác nhân sự Lãnh đạo Liên minh HTX khóa VI tại L/đạo Liên minh HTX Lãnh đạo Liên minh HTX
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở LM HTX
198 Phan Đình Phùng
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì cuộc họp về việc khảo sát, lập dự án khai thác nhựa thông của công ty TNHH Meiwa Việt Nam Đ/c Giám đốc sở Sở NN&PTNT
Các BQL rừng phòng hộ
C/ty TNHH Meiwa Việt Nam
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Trung tâm XTĐT tham mưu
Thứ tư
23/09
S 07h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra XDCB trên địa bàn huyện Ia Grai (từ ngày 23/9 đến ngày 25/9/2020) Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các phòng ban chuyên môn
tại huyện Ia Grai VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c Đề án chuyển đổi cây trồng vùng hạn, thành lập vùng NN ứng dụng công nghệ cao tại VP_UBND tỉnh (GM_323) Đ/c Kpă Thuyên - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Các Ban ngành liên quan
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng KTN tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
24/09
S 08h00 GIám đốc Sở dự kỳ họp thứ mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 CT HĐND tỉnh Đại biểu HĐND tỉnh Trụ sở Tỉnh ủy VP chuẩn bị xe đưa đón Giám đốc
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự BCH để Quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (GM_161) L/đạo Liên minh HTX Lãnh đạo LIên minh HTX
Các sở ngành
Trụ sở Liên minh HTX
198 Phan Đình Phùng
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ sáu
25/09
S 08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa _ PGĐ sở Dự Hội nghị b/c viên Quý III năm 2020, học tập quán triệt nghị quyết L/đạo Đảng bộ khối Lãnh đạo Đảng bộ khối
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường Đảng bộ khối VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thống nhất nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.Tổng hợp tham mưu
18h00 Đ/c Giám đốc Dự Lễ Công bố đô thị Loại I tại Hội trường 19/5 Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo T/U; HĐND; UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường 19/5 VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
17h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Lễ khánh thành kết nối 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa Lãnh đạo bệnh viện Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
PhOng trirc tuy8n Chi nhanh Viettel Gia Lai, So 87-89 Nguy&
TAt Thanh, thanh phifi Pleiku, Gia Lai.
VP bố trí xe
Xe: 81A_00060
Thứ bảy
26/09
S            
C            
Chủ nhật
27/09
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 40:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map