Tuần 37

07/09/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
(Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
07/09
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triển khai một số nội dung trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về việc thống nhất đề xuất UBND tỉnh điều chuyển nguồn kinh phí không thực hiện hết thuộc KH năm 2019 Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.TH tham mưu
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về việc thực hiện CV số 2961/V__KTTH ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về vốn đối ứng ngân sách tỉnh cho Dự án chăm sóc sức khỏe các tỉnh Tây Nguyên Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các Ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.TH tham mưu
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra các công trình XDCB trên địa bàn huyện Ia Grai
(từ ngày 07/9/2020 đến 08/09/2020)
Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Tại huyện Ia Grai VP bố trí xe
81M_00060
Thứ ba
08/09
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện thông báo số 94/TB_VP của UBND tỉnh về Đầu tư DA đường Nguyễn Chí Thanh Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.TH tham mưu
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì về việc Ủy quyền quyết định đầu tư dự án, phê duyệt thiết kế, dự toán và giao tổ chức thẩm định Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.Thẩm định tham mưu
  Làm việc        
Thứ tư
09/09
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo 2937/VP_KTTH ngày 02/9/2020 làm rõ Dự án đầu tư của Công ty CP Tập Đoàn Mavin Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN tham mưu
C 15h00 Đ/c Giám đốc sở b/c các nội dung chuẩn bị triển khai Sân gold huyện Đắk Đoa tại VP UBND tỉnh (GM_312) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng DN tham mưu
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự buổi làm việc Lãnh đạo UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở LĐTBXH để nghe báo cáo việc đề xuất phân bổ nguồn kinh phí công tác mộ - Nghĩa trang liệt sĩ năm 2020 (GM_310) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_Tầng 3
Trụ sở UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
10/09
S 08h00 Giám đốc Sở dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh tại Hội trường khu B, trụ sở Tỉnh ủy BT Đảng bộ tỉnh Các đ/c BCH Đảng bộ tỉnh Hội trường Khu B, trụ sở Tỉnh ủy VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Duyệt chương trình Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ X tại Hội trường 2/9 L/đạo Ban thi đua khen thưởng Lãnh T/U; HĐND; UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường 2/9 VP UBND tỉnh chủ trì
15h00 Đ/c Giám đốc sở đi kiểm tra một số công trình chuẩn bị xây dựng của Công ty CP Tập đoàn FLC Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Các công trình chuẩn bị xây dựng VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
11/09
S 06h50 Đ/c Giám đốc sở Dự Lễ Dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Đại Đoàn kết Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo T/U; HĐND; UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Tại Quảng trường Đại Đoàn kết VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X (2020-2025) tại Hội trường 2/9 L/đạo UBND tỉnh Lãnh T/U; HĐND; UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường 2/9 VP UBND tỉnh chủ trì
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp về hướng dẫn thực hiện NĐ số 57/2018/NĐ_CP cơ chế chính sách khuyến khích DN đầu tư vào NN, nông thôn Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các Ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN tham mưu và chuẩn bị nội dung
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra về việc Sửa chữa Nhà khách Trường Chính Trị tỉnh Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các Ban ngành
Đi kiểm tra thực tế VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về Dự toán Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành; phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.TH tham mưu
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra, giám sát đánh giá theo NĐ số 84/2015/NĐ_CP tại thị xã Ayun Pa Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Tại Thị xã Ayun Pa VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
14h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra phản ánh liên quan đến việc xử lý đơn kiện của Công Trần Văn Giáo - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Quốc Việt Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
G/đốc Cty TNHH Hoàng Quốc Việt
UBND huyện IaPa
Số 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
14h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra tại huyện IaPa Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Tại huyện IaPa VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ bảy
12/09
S            
C            
Chủ nhật
13/09
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 38:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map