tuan 36

05/09/2022
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 05 tháng 09 năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36
(Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
05/09
S 7h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Hội ý đầu tuần thông qua những việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các đ/c TP, TTXTĐT
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung b/c
9h00 PGĐ Hòa tham dự buổi làm việc của PCT UBND tỉnh với Huyện Phú Thiện về phát triển các dự án du lịch trên địa bàn (GM336) PCT UBND tỉnh Nguyễn TT Lịch Các sở ngành và Huyện Đi thực tế và làm việc tại UBND huyện Phú Thện Vp bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 15h00 Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên - P.Giám đốc sở Dự buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về công bố Quyết định kiểm toán và Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán tại tỉnh Gia Lai (GM335) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Trụ sở UBND tỉnh
P.Thanh Tra th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp triển khai các nội dung theo KL số 938-KL/TU ngày 17/8/2022 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy (GM55) Lãnh đạo sở XD Lãnh đạo các sở, ngành liên quan Phòng họp B (tầng 4)
Khu liên cơ Hội sở
P.ĐT,TĐ&GSĐT th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ ba
06/09
S   Làm việc        
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì về việc triển khai, vướng mắc phát sinh và đề xuất, kiến nghị (nếu có) các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Chư Pưh (GM186) Giám đốc sở Lãnh đạo sở; P.QH-TH-ODA
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Tại UBND huyện Chư Pứh VP bpps trí xe
Xe: 81A_-00355
Thứ tư
07/09
S 8h00 Giám đốc sở dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị TT Tỉnh ủy Giám đốc HT 2-9  
C   Làm việc        
Thứ năm
08/09
S   Làm việc        
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về đề xuất dự án xây dựng Trường mầm non cho trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi của Công ty TNHH thương phẩm Atlantic Việt Nam Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở; P.ĐT,TĐ&GSĐT
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.ĐT,TĐ&GSĐT
Thứ sáu
09/09
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ bảy
10/09
S            
C            
Chủ nhật
11/09
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 37:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map