Tuần 35

24/08/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35
(Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
24/08
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triể khai một số nội dung trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở dự họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, kêu gọi các dự án đầu tư tại VP UBND tỉnh Đ/c K pă Thuyên - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng KTĐN tham mưu
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về kiểm tra, báo cáo nội dung Báo Đấu thầu phản ảnh của Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.Thẩm Định tham mưu
Thứ ba
25/08
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở nghe Cục Thuế tỉnh b/c tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 tại Cục Thuế Tỉnh (GM_282) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại Cục Thuế tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở b/c khó khăn vướng mắc việc giải ngân vốn đầu tư công tại VP UBND tỉnh (GM_280) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND P.Th/định tham mưu
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ và Tổ giúp việc Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội (GM_18) L/đạo T/U L/đạo T/U
Lãnh đạo các ban ngành
Khu B_Tỉnh Ủy VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp tại UBND TP Pleiku về tình hình KTXH, tiến độ triển khai dự án và xử lý vụ trọng điểm trên địa bàn thành phố tại VP Thành Ủy Pleiku (GM73) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở ngành
Trụ sở Thành Ủy Pleiku VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c các vướng mắc liên quan đến Dự án Hồ Tàu Dầu tại VP UBND (GM_283) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
16h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra các công trình đầu tư công về xây dựng cơ bản tại thị xã An Khê và huyện KBang (từ ngày 25/08 đến 28/8/2020) Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn
Tại thị xã An Khê
Tại huyện Kbang
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
26/08
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe Công an tỉnh tổng hợp b/c về tình hình, tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tồn đọng tại VP UBND tỉnh (GM_72) Đ/c Bí Thư Đ/c Chủ tịch_UBND Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe Sở Tài Chính báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Công ty Cà phê tỉnh Gia Lai (GM_285) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c giải trình về dự thảo quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển SX liên kết theo chuỗi giá trị (GM_287) Đ/c Đ/c K pă Thuyên - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội trực trực tuyến UB Quốc Gia về Chính Phủ điện tử tại VP UBND tỉnh (GM_284) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
27/08
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, thời gian lúc 08h00', ngày 27/8/2020 (GM_278) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về xử lý theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Thiên Phú Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh các sở ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN tham mưu
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp trực tuyến nghe Sở Xây dựng b/c về việc tăng cường tỷ lệ sử dụng nước sạch thông qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM_290) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
P.họp trực tuyến
Hội trường 2/9
 
C   Làm việc        
Thứ sáu
28/08
S 08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp Về việc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp đánh giá các dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN tham mưu
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra, đề xuất đầu tư hạ tầng phát triển du lịch huyện Chư Sê, Phú Thiện Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo phòng ban
Tại huyện Chư Sê
Tại huyện Phú Thiện
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ bảy
29/08
S            
C            
Chủ nhật
30/08
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 36:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map