Tuần 34

17/08/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
(Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
17/08
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triể khai một số nội dung trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH và ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
09h30 Đ/c Giám đốc sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tại trụ sơt tỉnh Ủy L/đạo tỉnh Ủy L/đạo tỉnh Ủy
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp khu B
Trụ sở tỉnh Ủy
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở họp BCH Đảng bộ tại trụ sở tỉnh Ủy L/đạo tỉnh Ủy L/đạo tỉnh Ủy Phòng họp khu B
Trụ sở tỉnh Ủy
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ ba
18/08
S 08h30 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng CSND Việt Nam tại Hội trường Công An tỉnh L/đạo Công an tỉnh L/đạo các ngành Hội trường lớn
Công An Tỉnh - 267 Trần Phú
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa _ PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạng giải ngân vốn đầu tư công, các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 tại thị xã An Khê (GM_271)
(tư ngày 18/08/2020 đến ngày 20/08/2020)
Đ/c Nguyễn Đức Hoàng _ PCT UBND tỉnh L/đạo UBND
L/đạo các sở ngành
Tại UBND thị xã An Khê VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp tháo gỡ khó khăn SXKD, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh lịch sử Covit_19 Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH và ĐT
P.TH tham mưu
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa _ PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạng giải ngân vốn đầu tư công, các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 tại huyện ĐắkPơ (GM_272) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng _ PCT UBND tỉnh L/đạo UBND
L/đạo các sở ngành
Tại UBND ĐắkPơ VP bố trí xe
Xe: 81A_008089
Thứ tư
19/08
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp BCH tại trụ sở Tỉnh Ủy L/đạo sở Lãnh đạo T/U; UBND
Lãnh đạo ban ngành
Tại phòng họp T/U VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra thực tế một số tổ cho vay vốn trên địa bàn huyện Đức Cơ Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Tại huyện Đức Cơ VP bó trí xe
Xe: 81A_00089
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa _ PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạng giải ngân vốn đầu tư công, các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 trên địa bàn TP Pleiku (GM_273) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng _ PCT UBND tỉnh L/đạo UBND
L/đạo các sở ngành
Trên địa bàn TP Pleiku VP bó trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
20/08
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạng giải ngân vốn đầu tư công, các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 tại VP UBND tỉnh (GM_276) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh L/đạo UBND
L/đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa _ PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạng giải ngân vốn đầu tư công, các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 huyện KBang (GM_274) HOÃN ĐI KIỂM TRA Đ/c Nguyễn Đức Hoàng _ PCT UBND tỉnh L/đạo UBND
L/đạo các sở ngành
Tại huyện KBang VP bó trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở chủ trì họp về đẩy nhanh tiến độ XDCB trên địa bàn tỉnh Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH và ĐT
Phòng TH tham mưu
Thứ sáu
21/08
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự hội nghị trực tuyến với Chính phủ, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại VP UBND (GM_277) L/đạo UBND L/đạo UBND
L/đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND P.TH tham mưu
Xe: 81A_00355
08H30 Đ/c Đinh Hữu Hòa _ PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạng giải ngân vốn đầu tư công, các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 huyện KBang (GM_274) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng _ PCT UBND tỉnh L/đạo UBND
L/đạo các sở ngành
Tại huyện KBang VP bó trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của các BQL CNNN và PTNT (GM_275) HOÃN HỌP Đ/c KPă Thuyên - PCT _ UBND tỉnh L/đạo UBND
L/đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bó trí xe
Xe: 81M_00060
C 13h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra đường nội thị thị xã Ayun Pa Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo phòng ban
Tại thị xã AYun Pa VP bó trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ bảy
22/08
S            
C            
Chủ nhật
23/08
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 35:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map