Tuần 33

10/08/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33
(Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
10/08
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các nội dung trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
C 13h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm tra các công trình XDCB tại huyện Ia Grai (GM_258) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND; các sở
Phòng chuyên môn
Tại UBND huyện Ia Grai VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
13h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở đi kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư XDCB tại huyện Đức Cơ (GM_257) Đ/c Kpă Thuyên - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND; các sở
Phòng chuyên môn
Tại UBND huyện Đức Cơ VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ ba
11/08
S 09h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về phê duyệt chủ trương dự án sử dụng vốn dự phòng Ngân sách TW thực hiện Chương trình MTQG XD NTM năm 2019 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng KTN tham mưu
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, thão gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và kêu gọi các dự án đầu tư năm 2020 tại huyện Chư Sê (GM_262) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND; các sở
Phòng chuyên môn
Tại UBND huyện Chư Sê VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện VB số 5006/BKHĐT_TH ngày 04/8/2020 xây dựng KH đầu tư công năm 2021 Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.KTĐN tham mưu
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp Liên minh HTX về một số nội dung chuẩn bị Đại hội Liên minh HTX nhiệm kỳ 2021-2025 (GM_259) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ tư
12/08
S 08h00 Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Chủ trì họp lấy ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá KH trung hạn giai đoạn 2016-2020; tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.TH tham mưu
07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, thão gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và kêu gọi các dự án đầu tư năm 2020 tại thị xã Ayun Pa (GM_261) Đ/c Kpă Thuyên - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo phòng chuyên mô
Tại UBND thị xã Ayun Pa VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h00 Đ/c Giám đốc sở đi công tác Hà Nội, làm việc với Bộ KH&ĐT Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Phòng Tổng hợp
Tại TP Hà Nội VP mua vé máy bay
Xe: 81A_00355
14h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở đi kiểm, đôn đốc, thão gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và kêu gọi các dự án đầu tư năm 2020 tại huyện Đức Cơ (GM_267 thay GM_266)) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo phòng chuyên mô
Tại UBND huyện Đức Cơ VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ năm
13/08
S 07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, thão gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và kêu gọi các dự án đầu tư năm 2020 tại huyện IaPa, huyện Phú Thiện (GM_260) Đ/c Kpă Thuyên - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND; các sở
Phòng chuyên môn
Tại UBND huyện Ia Pa
Tại UBND huyện Phú Thiện
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét, tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Ngân hàng đầu tư Quốc Tế và Ngân hàng hợp tác kinh tế Quốc Tế Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng KTĐN tham mưu
Thứ sáu
14/08
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm, đôn đốc, thão gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và kêu gọi các dự án đầu tư năm 2020 tại huyện Chư Prông (GM_268 thay cho GM_265) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND; các sở
Phòng chuyên môn
Tại UBND huyện Chư Prông VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở b/c tại UBND tỉnh và với một số sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh (GM_270) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại phòng họp 3A_UBND P.DN ch/bị nội dung
Xe: 81A_00355
Thứ bảy
15/08
S 07h30 Đ/c Giám đốc sở họp BCH tại tỉnh Ủy L/đạo T/U Lãnh đaoh T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở T/U VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở họp BCH tại tỉnh Ủy L/đạo T/U Lãnh đaoh T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở T/U VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Chủ nhật
16/08
S 07h30 Đ/c Giám đốc sở họp BCH tại tỉnh Ủy L/đạo T/U Lãnh đaoh T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở T/U VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở họp BCH tại tỉnh Ủy L/đạo T/U Lãnh đaoh T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở T/U VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Lịch công tác dự kiến tuần tới 34:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map