Tuần 32

07/08/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 07 tháng 08 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32
(Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
03/08
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các nội dung trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung b/c
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT báo cáo dự án Kè chống sạt lở trung tâm hành chính
huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (GM_242)
Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_tầng 3_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và kêu gọi dự án đầu tư năm 2020 Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại UBND huyện Chư Pứh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ ba
04/08
S 07h30 Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh làm việc với Sở KH&ĐT về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 tại Sở Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH; KTN; KGVX tham mưu
07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho SX kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và kêu gọi dự án đầu tư năm 2020 Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại UBND huyện Chư Păh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở b/c các khó khăn vướng mắc trong SXKD, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh (GM_243) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ tư
05/08
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư mới (nằm trong khu hành chính huyện, kết hợp khu dân cư thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa). Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo ban, ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN th.mưu
09h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai (1286)
Hoãn công bố Quyết định
L/đạo Trường Đại học Lâm nghiệp Lãnh đạo các sở ngành Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, Chi Lăng VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho SXKD, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh (GM_238) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại UBND huyện Mang Yang VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, KH 6 tháng cuối năm 2020 của DA PTTTTD Đ/c Phạm Công Thành-PGĐ Sở - Lãnh đạo các HP;
- Lãnh đạo các huyện, 9 xã dự án
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
BQLDA PTTTTD
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Đắk Đoa (GM_245) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại huyện Đắk Đoa VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ năm
06/08
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến về "Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Chấu Âu tại VP UBND tỉnh (GM_253) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 (GM_251) Đ/c KPă Thuyên - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại huyện Krông Pa
Tại thị xã Ayun Pa
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại thị xã An Khê (GM_250) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại thị xã An Khê VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp bổ sung các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các sở, ban, ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH tham mưu
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở đi kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Đắk Pơ (GM_249) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại huyện Đắk Pơ VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ sáu
07/08
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở B/c tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 tại VP UBND tỉnh Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc nghe b/c đánh giá hiệu quả hoạt động sắp xếp viên chức quản lý doanh nghiệp của các Cty TNHH MTV Lâm nghiệp tại VP UBND tỉnh (GM_254) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C   Làm việc        
Thứ bảy
08/08
S            
C            
Chủ nhật
09/08
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 33:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map