Tuần 31 năm 2022

02/08/2022
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 02 tháng 08 năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31
(Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/08/2022)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
01/08
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Hội ý đầu tuần, thông qua các công việc hoàn thành và triển khai công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Trưởng phòng; TTXTĐT
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung b/c
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở b/c Hội nghị trực tuyến Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại Hội trường 2/9 (GM288) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp trực tuyến
Hội trường 2/9
P.QH-TH-ODA; ĐT-TĐ&GSĐT th/mưu
Thứ ba
02/08
S 8h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp chấm dứt hoạt động các Dự án của Công ty TNHH MTV cao su Trung Nguyên (GM161) Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở; Phòng DN
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN th/mưu
7h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra các dự án chăn nuôi tại huyện Ia Grai Đ/c Thành-PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng DN
Tại huyện Ia Grai VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
8h30 P.QLN tham gia đi kiểm tra đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Chư Prông; Chư Pứh; Chư Sê
(Lãnh đạo sở bận)
Sở NN&PTNT Lãnh đạo các sở, ngành liên quan Tại huyện Chư Prông
Tại huyện Chư Pứh
Tại huyện Chư Sê
P.QLN th/mưu
C   Làm việc        
Thứ tư
03/08
S   Làm việc        
C 13h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi sinh hoạt chi bộ tại Huyện Ủy Đức Cơ Lãnh đạo huyện Ủy Đức Cơ Lãnh đạo huyện
Lãnh đạo sở ngành liên quan
Tại huyện Đức Cơ VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Lãnh đạo sở Chủ trì họp thống nhất, trình tự, thủ tục để triển khai Dự án Trung tâm trưng bày bảo hành và bảo trì ô tô thành phố Pleiku (GM162) Đ/c Lãnh đạo sở Lãnh đạo sở; Phòng DN
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN th/mưu
Thứ năm
04/08
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ sáu
05/08
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ bảy
06/08
S            
C            
Chủ nhật
07/08
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 32:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map