Tuần 29

21/07/2022
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 21 tháng 07 năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29
(Từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
18/07
S 7h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì hội ý đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các đ/c Trưởng phòng; TTXTĐT
Hội trường tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh (CV 15) BCĐ Đề án 61 tỉnh Thành viên BCĐ Đề án 61 tỉnh
Tổ thư ký giúp việc BCĐ Đề án 61 tỉnh
Phòng họp trực tuyến tỉnh ủy - khu B VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ ba
19/07
S 8h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án đã được cấp QĐ chủ trương đầu tư, GCN đăng ký đầu tư theo quy định Luật đầu tư (QĐ114) (Ngày 19-7 đến 20-7) Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo Sở, Phòng chuyên môn
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Đại diện UBND các huyện
Huyện Kbang, Đak Đoa, Ia Grai VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Phòng DN tham mưu
08h00 Đ/c Giám đốc Sở đi công tác huyện Đức cơ và kiểm tra thi công đường 664, 665. Đ/c Giám đốc Sở Đại diện Phòng ĐT,TĐ&GSĐT Huyện Đức Cơ Vp bố trí xe: 81A-00355
8h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe các ngành báo cáo vướng mắc trong thẩm định và phê duyệt BCNCKT "CHương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế vùng khó khăn" vay vốn ADB (GM270) Đ/c Hồ Phước Thành PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp 4A_UBND tỉnh P.QLN th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
8h00 P.QLN Dự họp thống nhất hiện trạng nước sạch nông thôn trên địa bàn để hoàn thiện KH thực hiện chiến lược quốc gia nước sạch và vệ sinh MTNT (GM225) Lãnh đạo Sở NN&PTNT Lãnh đạo các sở, ngành liên quan Hội trường sở NN&PTNT P.QLN th/mưu
C 13h45 Đ/c Giám đốc sở Dự Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống CSND (20/7/1962-20/7/2022) và kỷ niệm 75 năm ngày TB-Liệt sỹ (ngày 27/7/1947-27/7/2022) (GM15) Công an tỉnh Gia Lai Lãnh đạo các sở, ngành liên quan Hội trường Công an tỉnh
267A Trần Phú, Pleiku
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ tư
20/07
S 8h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về việc hướng dẫn XD KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Văn bản số 2160/SKHĐT-TH ngày 11/7/2022 về đôn đốc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (GM150) Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở; P.QH-TH-ODA
Lãnh đạo các sở ngành liên quan
Hội trường tầng 3
Sở KH&ĐT
P.QH-TH-ODA th/mưu
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp liên quan đến Dự án Hoàng Nhi Plaza của Công ty cổ phần Vật liệu xây đựng Gia Lai (lần3) (GM149) Đ/c Hòa-PGĐ sở Lãnh đạo sở; P.DN
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Hội trường tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN th/mưu
C 12h45 Đ/c Giám đốc sở tham gia cùng Đoàn Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm và tặng quà nhân Kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ tại huyện Mang Yang Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Tại huyện Mang Yang VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c về KH phát triển bền vững Mắc Ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (GM268). Đ/c Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp 4A_UBND tỉnh P.QLN th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 60M_00060
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp BCĐ tổng điều tra KT& điều tra cơ sở hành chính tỉnh (GM79). Đ/c Hồ Phước Thành - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo các sở ngành liên quan Tại Hội trường 2/9  
Thứ năm
21/07
S 8h00 Đ/c Giám đốc; các đ/c Phó Giám đốc sở Dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII (trực tuyến)(791) (thời gian 1,5/ngày) Tỉnh Ủy Gia Lai Lãnh đạo T/U; UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Tại Hội trường 2/9  
7h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện cv số 511/VP-CNXD ngày 28/12/2021 về thực hiện KL của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về Dự án Pleikeo (GM đi 147) Hoãn họp Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở; Phòng ĐT
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
Sở KH&ĐT
P.ĐT,TĐ&GSĐT th/mưu
9h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về việc đôn đốc giải ngân đối với các dự án Sửa chữa nâng cấp an toàn đập (WB8) tỉnh Gia Lai; công văn số 2221/VP-CNXD ngày 14/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về xử lý đề nghị bổ sung các khoản mục chi phí dự án: Hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa (GM151). Hoãn họp Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở; Phòng ĐT
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
Sở KH&ĐT
P.ĐT,TĐ&GSĐT th/mưu
C   Làm việc        
Thứ sáu
22/07
S   Làm việc        
C   Làm việc        
14h00 Đ/c Giám đốc Sở, đ/c Phạm Công Thành - PGĐ dự họp triển khai nhiệm vụ thực hiện dự án Bạn Hữu Trẻ em giai đoạn 2022-2026 Đ/c Giám đốc Sở Đại diện các sở là thành viên BQL: KH&ĐT, YT, GD, LĐTB&XH, CDC. Hội trường tầng 3
Sở KH&ĐT
BQL dự án bạn hữu Trẻ em chuẩn bị nội dung.
15h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở b/c Tờ trình 1393 tại HĐND tỉnh về điều chỉnh dự toán từ nguồn tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh hưởng năm 2022 (GM84) Hội đồng Nhân dân Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp 2A_HĐND VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe Sở VHTT&DL b/c KH tổ chức Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai lần thứ II năm 2022 (GM279) Đ/c Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ bảy
23/07
S            
C            
Chủ nhật
24/07
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 30:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map