Tuần 25

15/06/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25
(Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
15/06
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
08h30 Đ/c Giám đốc sở báo cáo Đánh giá một số chỉ tiêu tăng trưởng 6/tháng đầu năm 2020 và dự kiến chỉ tiêu tăng trưởng 6/tháng cuối năm 2020 tại VP UBND tỉnh (GM_158) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng TH tham mưu
Xe: 81A_00355
08h00 Đoàn kiểm toán Nhà Nước làm việc tại sở Phòng Tổng hợp Kiểm toán Nhà Nước
Phòng Tổng hợp; KTN; KGVX
Phòng Thẩm Định
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng Tổng hợp
Phòng KTN; KGVX
Phòng Thẩm Định
C 13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì Công bố Quyết định Thanh Tra tại huyện Mang Yang Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng Thanh Tra
Tại huyện Mang Yang Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ ba
16/06
S 08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở dự họp nghe báo cáo về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng vùng tưới thủy lợi Ia Mơr, huyện ChưPrông tại VP UBND tỉnh (GM160) Đ/c Kpă Thuyên PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng KTN tham mưu
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra, giám sát đầu tư năm 2020 tại huyện Đức Cơ Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng, Ban
Tại huyện Đức Cơ Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Giám đốc sở Nghe Sở Tài Chính báo cáo việc triển khai lập kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 (GM161) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh Phòng TH/tham mưu
Xe: 81M_00060
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Dự họp Chương trình: "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng thế giới trên địa bàn tỉnh năm 2020 tại VP UBND tỉnh (GM164) Đ/c Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe b/c, đề xuất chủ trương điều chỉnh về Dự án hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tại VP UBND tỉnh (GM163) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh Phòng Thẩm định th/mưu
Xe: 81A_00355
Thứ tư
17/06
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự phiên họp, thảo luận các nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI tại VP UBND tỉnh (GM53) Đ/c Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh P.Tổng hợp th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc; Phó Giám đốc sở Dự họp giao ban xây dựng cơ bản 6/tháng đầu năm 2020 tại VP UBND tỉnh (GM165) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng chuyên môn
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng TĐ th/mưu
Xe: 81A_00355
Thứ năm
18/06
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở b/c, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh (169) Đ/c Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng chuyên môn
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng DN tham mưu
Xe: 81A_00355
08h00 Đc Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp điều chuyển vốn đối ứng kế hoạch năm 2020 của các Dự án sử dụng vốn ODA Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở L/đ sở; ban ngành
Phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng KTĐN tham mưu
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Dự Kỷ niệm 95 năm ngày báo chí C/M Việt Nam và trao giải Báo chí tỉnh lần thứ IX_2020 Hội Nhà báo tỉnh Lãnh đạo T/U; UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Sảnh Viên Ngọc Xanh
Pleiku - Palace
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe b/c đồ án điều chỉnh quy hoạch chung XD thị trấn Phú Thiện và triển khai Dự án Khu dân cư Trà Đa tại VP UBND tỉnh (GM166) Đ/c Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng T/H Th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp duyệt nội dung huyện Ủy Đức Cơ tại VP Tỉnh Ủy (GM3410) L/đ Tỉnh Ủy L/đ Tỉnh Ủy
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường trực tuyến T/U
Khu B, trụ sở Tỉnh Ủy
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ sáu
19/06
S 09h00 Đ/c Giám đốc sở đi công tác Hà Nội l/v với Bộ KH&ĐT Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở Tại TP Hà Nội VP Bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp duyệt nội dung huyện Ủy Chư Prông tại VP Tỉnh Ủy (GM3409) L/đ Tỉnh Ủy L/đ Tỉnh Ủy
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường trực tuyến T/U
Khu B, trụ sở Tỉnh Ủy
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 16h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự tổng kết việc thực hiện đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng: Plei Pông, Plei Hek, Plei Trớ và kinh pêng, xã Chư A thai, giai đoạn 01(2017-2020).( vào lúc 16h30, ngày 19/6/2020)(chiều thứ 6) tại huyện Phú Thiện GM68) L/đạo huyện Phú Thiện Lãnh đạo tỉnh
Lãnh đạo ban ngành
Huyện Phú Thiện Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ bảy
20/06
S            
C            
Chủ nhật
21/06
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 26:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map