Tuần 23

01/06/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23
(Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
01/06
S 07h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sởLãnh đạo T/U Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
C 13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở KH&CN b/c đề xuất phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh năm 2020 tại VP UBND (GM140) Lãnh đạo VP UBND Lãnh đạo VP UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ ba
02/06
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi tiếp xã giao Ngài Ibnu Hadi Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội tại VP UBND tỉnh (GM50) Đ/c Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 2B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở dự duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Đoa (GM3362) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
P/họp huyện Ủy Đắk Đoa VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
11h00 Đ/c Giám đốc sở đi công tác Hà Nội l/v với Bộ KH&ĐT về KH đầu tư công; Sân Godl Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Phòng TH; DN
Tại TP Hà Nội VP mua vé
Xe: 81A_00355
C   Làm việc        
Thứ tư
03/06
S 07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm tra công trình hồ chứa nước thủy lợi Ia Mor, huyện Chư Prông (GM144) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCTUBND Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở UBND huyện Chư Prông VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c kết quả triển khai thực hiện KH 2761/KH_UBND về phân bổ vốn hỗ trợ thực hiện KH từ nguồn dự phòng Ngân sách TW (GM145) Đ/c Kpă Thuyện _ PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP Bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở tham dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ thị xã An Khê (GM1684) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
tại phòng họp thị ủy An Khê VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ năm
04/06
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở tham dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ thị xã AyunPa nhiệm kỳ 2020-2025 Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp thị xã AyunPa VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
07h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở tham dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Pơ nhiệm kỳ 2020-2025 (1684) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp huyện Đắk Pơ VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở b/c, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM151) Đ/c CT; PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng 3A_UBND tỉnh Phòng DN c/bị nội dung
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở tham dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2020-2025 (1684) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp huyện Kông Chro VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ sáu
05/06
S 07h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở dự Hội nghị nghe Sở Công Thương b/c Hỗ trợ DN nhỏ và vừa tận dụng cơ hội thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu tại VP UBND tỉnh (GM147) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCTUBND Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3_UBND VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Đại hội trù bị Đảng Bộ cơ quan tại Sở KH&ĐT Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Tất cả Đảng viên của các Phòng, Ban, TT XTĐT dự
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
BCH Đảng bộ c/bị nội dung
Thứ bảy
06/06
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Đại hội Đảng Bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025 tại Sở KH&ĐT Đ/c Giám đốc sở Lãng đạo sở
Tất cả Đảng viên của các Phòng, Ban, TT XTĐT dự
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
BCH Đảng bộ c/bị nội dung
C            
Chủ nhật
07/06
S 07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra các công trình đầu tư công về XDCB trên địa bàn huyện Đức Cơ
(từ ngày 07/06 đến ngày 10/06/2020)
Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Tại huyện Đức Cơ VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 24:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map