Tuần 21

19/05/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 19 tháng 05 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
(Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
18/05
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Hội ý đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
08h30 Đ/c Giám đốc sở Dự Lễ viếng, truy điệu và an táng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ (GM44) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp góp ý dự thảo B/c Chính trị của BCH Đảng bộ huyện Phú Thiện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại VP UBND tỉnh (GM127) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở họp về vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng tại STC (GM02)` Lãnh đạo Sở Tài Chính Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp Sở Tài Chính VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ ba
19/05
S 07h30 Đ/c Giíam đốc; Phó Giám đốc sở Dự Lễ Dâng Hoa, Dâng hương Tượng đài Bác Hồ và khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn kết Lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo tỉnh
Lãnh đạo ban ngành
Các trưởng phòng
Tại Quảng trương Đại Đoàn kết VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra Hồ Chứa nước Plei Thơ Ga, xã Chư Don, huyện ChưPứh Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Tại Hồ Chứa PleiThơGa
Huyện ChưPứh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số CCHC năm 2019 tại VP UBND tỉnh (GM46) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại phòng họp 3A_UBND VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về kiểm tra, rà soát quy trình khảo sát, nghiên cứu đề xuất và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh (GM80) Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở, ngành
Phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN tham mưu
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở b/c việc triển khai lập KH tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án xử lý thu hụt ngân sách năm 2019 tại VP UBND tỉnh (GM128) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại phòng họp 3A_UBND VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ tư
20/05
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện Dự án Bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải phòng mặt bằng công trình kề chống sạt lở Suối Hội Phú (GM đi số 81) Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở, ngành
Phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TĐ tham mưu
09h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì về chậm tiến độ đầu tư dự án xưởng gia công, chế biến sản phẩm cơ khí của Công ty TNHH Song Nguyên Gia Lai (GM84) Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo các sở ngành Cụm Công nghiệp Diên Phú VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở b/c Dự kiến KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại VP UBND tỉnh (GM129) Đ/c CT_PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại phòng họp 3A_UBND Phòng TH tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Giám đốc sở tham dự Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV tại VP Hội đồng Nhân dân tỉnh (GM51) Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Lãnh đạo Đoàn ĐBQH
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Đoàn ĐBQH VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ năm
21/05
S 07h30 Đ/c Giám đốc sở tham dự Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV tại VP Hội đồng Nhân dân tỉnh (GM51) Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Lãnh đạo Đoàn ĐBQH
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Đoàn ĐBQH VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở tham dự Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV tại VP Hội đồng Nhân dân tỉnh (GM51) Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Lãnh đạo Đoàn ĐBQH
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Đoàn ĐBQH VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
22/05
S   Làm việc        
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở tham dự Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV tại VP Hội đồng Nhân dân tỉnh (GM51) Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Lãnh đạo Đoàn ĐBQH
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Đoàn ĐBQH VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ bảy
23/05
S 07h30 Đ/c Giám đốc sở tham dự Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV tại VP Hội đồng Nhân dân tỉnh (GM51) Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Lãnh đạo Đoàn ĐBQH
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Đoàn ĐBQH VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở tham dự Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV tại VP Hội đồng Nhân dân tỉnh (GM51) Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Lãnh đạo Đoàn ĐBQH
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Đoàn ĐBQH VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Chủ nhật
24/05
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 22:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map