Tuần 15

16/04/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15
(Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
06/04
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Hội ý đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các phòng ban chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Cải cách hành chính tại sở Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các phòng ban c/môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
C   Làm việc        
Thứ ba
07/04
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ tư
08/04
S 08h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở họp BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM 80) Đ/c Chủ tịch; PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3_UBND tỉnh Sở Y Tế c/bị nội dung; Phòng TH tham mưu
Xe: 81A_00089
C   Làm việc        
Thứ năm
09/04
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở b/c kịch bản tăng trưởng kinh tế và dự toán ngân sách năm 2020 tại VP UBND tỉnh (GM 81) Đ/c Chủ tịch; PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Hội trường tầng 3A_UBND Phòng TH t/mưu
Xe: 81A_00355
C   Làm việc        
Thứ sáu
10/04
S 07h50 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội tại VP UBND tỉnh (GM 36) Đ/c Bí Thư; Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_tầng 3_UBND tỉnh Phòng TĐ; DN tham mưu
Xe: 81A_00355
C   Làm việc        
Thứ bảy
11/04
S            
C            
Chủ nhật
12/04
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 16:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map