Tuần 14

30/03/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14
(Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
30/03
S 07h00 Đ/c Giám đốc; PGĐ sở đi khám sức khỏe Lãnh đạo sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Tại Bệnh viện tỉnh Xe: 81A_00355
09h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Về việc thực hiện GM số 101/GM-VP ngày 26/3/2020 của Bộ Tài chính việc tham dự Hội nghị trực tuyến "thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020" Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp trực tuyến Kho Bạc Phòng TĐ t/mưu
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện VB số 921/VP_KTTH ngày 25/03/2020 của UBND tỉnh về các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng tổng hợp tham mưu và chuẩn bị nội dung
Thứ ba
31/03
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho SXKD, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh XH, trật tự an toàn XH (GM35) Đ/c BT; Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_tầng 3
UBND tỉnh
Phòng TĐ t/mưu
Xe: 81A_00355
C   Làm việc        
Thứ tư
01/04
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ năm
02/04
S   Nghỉ Lễ Giổ Tổ        
C   Nghỉ Lễ Giổ Tổ        
Thứ sáu
03/04
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ bảy
04/04
S            
C            
Chủ nhật
05/04
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 15:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map