Tuần 13

23/03/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
(Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
23/03
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các công việc đã hoàn thành, triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về việc kéo dài thực hiện và giải ngân KH vốn đầu tư công năm 2019, đối chiếu xác minh số liệu Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các sở ban ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TĐ tham mưu
08h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp Về việc tổ chức đối thoại với các hộ dân có Đơn kiến nghị - Cty TNHH MTV Cà phê Gia lai (cũ) Lãnh đạo UBND huyện Chư Sê Lãnh đạo các sở ngành Trụ sở UBND huyện Chư Sê Phòng DN tham mưu
Xe: 81A_00089
C   Làm việc        
Thứ ba
24/03
S 08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở nghe b/c đề xuất việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Dược phẩm Cao Nguyên tại VP UBND tỉnh (GM 68) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.DN tham mưu
Xe: 81A_00089
C   Làm việc        
Thứ tư
25/03
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở b/c Giao ban XDCB 03 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (GM72) Đ/c Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng TĐ tham mưu và c/bị nội dung
C 13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở nghe UBND huyện Chư Păh b/c đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Hòa, và thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh tại VP UBND tỉnh (GM 71) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng TH t.mưu
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở nghe Sở NN&PTNT b/c giải trình về dự thảo quy định một số nội dung hỗ trợ về phát triển ngành nông thôn, nghề truyền thống tại VP UBND tỉnh (GM 73) Đ/c Kpă Thuyên - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng KTN tham mưu
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM tại xã Bar Măih, huyện Chư Sê UBND huyện Chư Sê Lãnh đạo các sở ngành tại xã Bar Măih, huyện Chư Sê Phòng KTN tham mưu
Xe: 81A_00089
Thứ năm
26/03
S 09h00 Đ/c Giám đốc sở đi kiểm tra một số công trình trên địa bàn huyện Chư Sê; huyện Chư Pứh
(Từ ngày 25/03/2020 đến 26/03/2020)
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Tại huyện Chư Sê
Tại huyện Chư Pứh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ PTKTXH, đảm bảo an ninh - Quốc phòng trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM 33) (Hoãn chuyển qua sáng t6) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 15h00 Đ/c Giám đốc; PGĐ sở; các đ/c các phòng chuyên môn l/v tại Đảng Ủy khối các cơ quan thống nhất nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở VP UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
27/03
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ PTKTXH, đảm bảo an ninh - Quốc phòng, đối ngoại quý I/2020 trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM 34) (hoãn họp 643) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp BCĐ của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid_19 tại VP UBND tỉnh (GM75) Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C   Làm việc        
Thứ bảy
28/03
S            
C            
Chủ nhật
29/03
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 14:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map