Tuan 12

19/03/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 19 tháng 03 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
(Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
16/03
S 07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triển khai các việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cái
C   Làm việc        
Thứ ba
17/03
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở báo cáo Dự án tình hình phát triển Dự án Trẻ thơ Toàn Diện trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM 61) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Dự án PTTT Toàn Diện chuẩn bị nội dung
C   Làm việc        
Thứ tư
18/03
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020" tại VP UBND tỉnh (GM 30) Đ/c B/T; CT_UBND tỉnh Lãnh đạo T/U; UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp trực tuyến (tầng 3) Phòng KTN tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở nghe Cty CP Sài Gòn Nước-An Khê b/c liên quan đến việc cấp nước tại thị xã An Khê, huyện Đăk Pơ tại VP UBND tỉnh (GM 62) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngàn
Phòng họp 3B_Tầng 3
UBND tỉnh
P.KTĐN tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ năm
19/03
S   Làm việc        
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc với các sở ngành nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua tại Khu A_trụ sở Tỉnh Ủy (GM 3150) Đ/c Dương Văn Trang-BT T/U Lãnh đạo T/U; UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
tại Khu A_trụ sở Tỉnh Ủy VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở b/c tháo gỡ khó khăn các Dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai (GM 64) Đ/c CT; PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_Tầng 3
UBND tỉnh
Phòng DN tham mưu
Xe: 81A_00089
Thứ sáu
20/03
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ bảy
21/03
S            
C            
Chủ nhật
22/03
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 13:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map