Tuan 09

04/03/2021
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 04 tháng 03 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
(Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
01/03
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP TH nội dung báo cáo
C 13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo các ban ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN th/mưu
Thứ ba
02/03
S 08h00 Đ/c Giám đốc Dự Hội nghị sơ kết tháng 2/2021; triển khai công tác tháng 3/2021 tại VP UBND tỉnh (GM_70) Đ/c CHủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp tầng 3
UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo các ban ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN th/mưu
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các ban ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN th/mưu
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp triển khai Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử TT UBMTTQ Việt Nam tại Hội trường 2/9 Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam Lãnh đạo các sở ngành Hội trường 2/9 UBMTTQ Việt Nam ch/bị
15h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp đánh giá tình hình triển khai dự án, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với Dự án tại huyện IaPa Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo các sở, ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN th/mưu
Thứ tư
03/03
S 08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe Cục Thuế tỉnh b/c các DN, tổ chức còn nợ thuế theo quy định tại VP UBND tỉnh (GM75) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C   Làm việc        
Thứ năm
04/03
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh Ủy với Tập thể L/đạo Sở Tài Chính tại trụ sở Tài Chính (GM334) L/đạo Thường trực tỉnh Ủy Lãnh đạo TT T/U; UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Sở Tài Chính VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c KH triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước sạch (GM_77) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ sáu
05/03
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe UBND TP Pleiku b/c Phương án chi tiết Khu đô thị Diên Phú; Khu Đô thị Chi Lăng tại VP UBND tỉnh (GM79) chuyển qua 13h00 L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe UBND TP Pleiku b/c Phương án chi tiết Khu đô thị Diên Phú; Khu Đô thị Chi Lăng tại VP UBND tỉnh (GM79) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - Phó Giám đốc sở Chủ trì họp về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch vụ du lịch (GM39) Đ/c Phạm Công Thành - Phó Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban ngành
Phòng họp Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang
Tại huyện Đắk Đoa
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ bảy
06/03
S            
C            
Chủ nhật
07/03
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 10:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map