Tuan 08

19/02/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08
(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
17/02
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triển khai các việc trong tuần; Sau đó Dự họp nghe công bố Quyết định thanh tra Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp 3A_Tầng 3
Sở KH&ĐT
VP sở TH nội dung
C 13h00 Đ/c Giám đốc sở đi công tác cùng đ/c Chủ tịch tại tỉnh Bình Định Đ/c Chủ tịch Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo sở
Tại tỉnh Bình Định Đi cùng xe Chủ tịch
Thứ ba
18/02
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp Nghe công ty cấp nước báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại VP/UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo sở ngành
Phòng họp 3B_tầng 3_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện CV số 4349/VP_CNXD ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh triển khai dự án của UBND TP/Pleiku Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các sở ngành
Các phòng NV liên quan
Phòng họp 3A_Tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TĐ tham mưu
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ và phóng viên báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 tại Hội trường 19/5
(GM đến số: 17/GM)
Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo sở ngành
Hội trường 19/5 VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
19/02
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe Công ty CP FLC b/c Các Dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Sau đó họp tháo gỡ khó khăn các DA đầu tư trên địa bàn tỉnh tại VP/UBND tỉnh
(GM đến số: 32/GM)
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Cty CP FLC chuẩn bị nội dung
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, định hướng báo chí và dư luận xã hội năm 2020 tại Hội trường 19/5
(GM số: 3077)
Ban tuyên giáo tỉnh Ủy Lãnh đạo T/U; HĐND;
Lãnh đạo UBND;
Lãnh đạo sở ngành
Hội trường 19/5 VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự buổi l/v với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên về hoạt động của công ty trên địa bàn tỉnh tại 274 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo sở ngành
tại 274 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tại Sở Tài Chính Lãnh đạo sở Tài Chính Lãnh đạo sở ban ngành Phòng họp Sở Tài Chính VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở b/c các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 và XD chỉ tiêu tăng trưởng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025, phục vụ hội Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (GM đến số: 18/GM) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo sở ngành
Trụ sở UBND tỉnh Phòn TH tham mưu
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra Dự án chăn nuôi của Công ty TNHH MTV chăn nuôi Nam Sài Gòn tại huyện Phú Thiện Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo các sở ngành
Các phòng NV liên quan
tại huyện Phú Thiện Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
16h30 Đ/c Giám đốc sở đi công tác tại TP Hà Nội Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở Tại TP Hà Nội VP mua vé
Xe: 81A_00355
Thứ năm
20/02
S   Làm việc        
11h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Binh Đoàn và đón nhận huân chương Bảo vệ Tô Quốc tại Binh Đoàn 15 Binh đoàn 15 Lãnh đạo các sở ngành tại Binh Đoàn 15 Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Về việc Hội nghị trực tuyến công tác GDQPAN tại VP/UBND tỉnh (GM đến số: 20/GM) Đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
21/02
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Sê và Phú Thiện về xây dựng tuyến du lịch giữa huyện Chư Sê và Phú Thiện
(GM đến số: 3065/GM)
Đ/c Dương Văn Trang-BT T/U Lãnh đạo T/U; UBND;
Lãnh đạo sở ngành
Huyện ủy Chư Sê
Huyện ủy Phú Thiện
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
C   Làm việc        
Thứ bảy
22/02
S            
C            
Chủ nhật
23/02
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 9:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map