Tuần 07

10/02/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 10 tháng 02 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07
(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
10/02
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần triển khai các nhiệm vụ trong tuần; Sau đó Lúc 08h00 Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt NQ 01; NQ 02 của TTg Chính phủ và triển khai KH của tỉnh tại VP T/U (GM: 3046) Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các bộ phận chuyên môn
Phòng họp 3A_tầng 3_Sở KH&ĐT
Hội trường VP T/U
VP TH nội dung báo cáo
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe UBND thành phố Pleiku b/c Dự thảo Hồ sơ yêu cầu và các nội dung có liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư Chợ Yên Thế, thành phố Pleiku (GM đến số: 23/GM) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng DN tham mưu
Xe: 81A_00355
Thứ ba
11/02
S   Làm việc        
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì Văn bản đề nghị thực hiện dự án Khu Lâm nghiệp công nghệ cao tại xã Ayun và thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai của Công ty Cổ phần B.A T Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp 3A_tầng 3_Sở KH&ĐT Trung tâm XTĐT tham mưu
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp BCĐ phát triển du lịch của tỉnh đánh giá lại nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh năm 2019 tại VP UBND tỉnh (GM đến số: 22/GM_UB) Đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
12/02
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ năm
13/02
S   Làm việc        
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Hội thảo Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các sở ngành
Phòng nghiệp vụ chuyên môn
Phòng họp tầng 3_Sở KH&ĐT Phòng TH t/mưu và c/bị nội dung
Thứ sáu
14/02
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ bảy
15/02
S            
C            
Chủ nhật
16/02
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 8:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map