Tuần 07 năm 2021

19/02/2021
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07
(Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
15/02
S   Nghỉ tết        
C 15h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Coid_19 tại VP UBND tỉnh (GM_57) Chủ tịch UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp tầng 3_UBND tỉnh Sở Y Tế ch/bị nội dung
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ ba
16/02
S   Nghỉ tết        
C   Nghỉ tết        
Thứ tư
17/02
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ năm
18/02
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ sáu
19/02
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở b/c tiến độ triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm và các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (GM_59) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp tầng 3_UBND tỉnh Phòng DN; TH th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Giám đốc sở Dự họp nghe Sở Nội Vụ b/c Phương án sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo Nghị định 107/NĐ_CP tại VP UBND tỉnh (GM_60) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Sở Nội Vụ ch/bị n/dung
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ bảy
20/02
S            
C            
Chủ nhật
21/02
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 8:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map