Tuần 03

15/01/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03
(Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
13/01
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
07h45 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự buổi tiếp Đoàn Đại biểu Bộ tư lệnh Quân khu IV Quân Đội Hoàng Gia Campuchia tại VP UBND tỉnh
GM đến số: 03/GM
Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng Khánh Tiết, tầng 2
Trụ sở UBND tỉnh
Sở Ngoại Vụ chuẩn bị nội dung
C   Làm việc        
Thứ ba
14/01
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ tư
15/01
S   Làm việc        
C 14h000 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện CV số 9849/BKHĐT Ngày 31/11/2019 về Bổ sung ngân sách TW một số dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh
GM đi số: 08/GM
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các sở ngành; Lãnh đạo huyện
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH tham mưu
15h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện CV số 137/UBND Ngày 13/01/2020 về kiểm tra đề xuất xây dựng đường từ tỉnh lộ 665 đi Quốc lộ 14C
GM đi số: 09/GM
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các sở ngành; Lãnh đạo huyện
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH tham mưu
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2020 tại NH Nhà Nước chi nhánh tỉnh Gia Lai
GM đến số: 28/GM
Lãnh đạo Ngân hàng NN Lãnh đạo UBND; NH
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị nội dung
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp triển khai đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
GM đi số: 10/GM
Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các sở ngành; Hiệp Hội DN
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN tham mưu
16h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Các hoạt động mừng Đảng 90 năm tại Làng Trớ, xã ChưAThai, huyện Phú Thiện Lãnh đạo huyện Phú Thiện Lãnh đạo UBND
Lãnh đạo các sở ngành
tại Làng Trớ, xã ChưAThai, huyện Phú Thiện VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
16/01
S 08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh và Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội Trường 2/9
GM đến số: 2996/GM
Tỉnh Ủy Gia Lai Lãnh đạo T/U; HĐND; UBND; các sở ngành Hội trường 2/9 VP tỉnh Ủy chuẩn bị nội dung
08h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Chương trình Hỗ trợ làng Tăng, xã Krong xây dựng Nông Thôn Mới tại huyện KBang Lãnh đạo huyện Kbang Lãnh đạo UBND; UBND huyện KBang
Lãnh đạo sở ngành
Tại làng Tăng, xã Krong xây dựng Nông Thôn Mới tại huyện KBang VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 15h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Chương trình Hỗ trợ làng Tăng, xã Krong xây dựng Nông Thôn Mới tại huyện KBang Lãnh đạo huyện Kbang Lãnh đạo UBND; UBND huyện KBang
Lãnh đạo sở ngành
Tại làng Tăng, xã Krong xây dựng Nông Thôn Mới tại huyện KBang VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ sáu
17/01
S   Làm việc        
C 14h30 Đ/c Giám đốc sở dự họp tiếp Đoàn xã giao Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại VP UBND tỉnh
GM đến số: 09/GM
Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 2A_UBND tỉnh Trung Tâm XTĐT tham mưu và chuẩn bị nội dung
Thứ bảy
18/01
S            
C            
Chủ nhật
19/01
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 4:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map