Tuần 02 năm 2020

06/01/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 06 tháng 01 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02
(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
06/01
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
10h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện CV số 8472/BKHĐT ngày 13/11/2019 về Phân bổ vốn Ngân sách NN năm 2020 tại Sở KH&ĐT
GM đi số: 01/GM
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH tham mưu
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về triển khai thực hiện NQ của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành hành năm 2020
GM đi số: 02/GM
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các sở ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH tham mưu
Thứ ba
07/01
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện ý kiến chỉ đạo tại CV số 4385/VP_KT ngày 20/12/2019 mua sắm xe phát thanh, truyền hình lưu động
GM đi số: 04/GM
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH tham mưu
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp Hội nghị triển khai KH năm 2020 của Bưu Điện tỉnh Gia Lai tại Khách sạn Tre Xanh Plaza (tầng 3)
GM: 00/GM
Bưu Điện tỉnh Gia Lai Lãnh đạo các sở ngành Khách sạn Tre Xanh Plaza (tầng 3) Bưu Điện tỉnh Gia Lai
VP bố trí xe: 81A_00089
C   Làm việc        
Thứ tư
08/01
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ năm
09/01
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ sáu
10/01
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ bảy
11/01
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp Sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh
GM đến số: 02/GM
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh và đ/c Hiệu Trưởng Trường Tôn Đức Thắng Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Lãnh đạo các sở, ngành
Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phòng KTĐN tham mưu và chuẩn bị nội dung
C            
Chủ nhật
12/01
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 3:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map