You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17(Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2021 ((Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 ((Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 ((Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)

Lịch Công tác Tuần 13

Lịch Công tác Tuần 14

Lịch Công tác tuần 15

Lịch công tác Tuần 16

Lịch Công tác Tuần 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)

Lịch Công tác Tuần 22

Lịch Công tác Tuần 23

Lịch Công tác Tuần 24

Lịch Công tác Tuần 25

Lịch Công tác Tuần 26

Lịch Công tác Tuần 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 ((Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020)

Lịch công tác Tuần 33

Lịch Công tác Tuần 34

Lịch Công tác Tuần 35


Lịch Công tác Tuần 36

L
ịch Công tác Tuần 37

Lịch Công tác Tuần 38

Lịch Công tác Tuần 39

Lịch Công tác Tuần 40

Lịch Công tác Tuần 41

Lịch Công tác Tuần 42

Lịch Công tác tuần 43 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

Lịch Công tác Tuần 45 (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

Lịch Công tác Tuần 46 (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map