You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC CẤP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ GIA LAI  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ DI ĐỘNG MAIL HÌNH ẢNH
I LÃNH ĐẠO SỞ  
1 Hồ Phước Thành Giám đốc 0913 432 258 thanhhp.skhdt@gialai.gov.vn A-Thanh_GDS.jpg
2 Phạm Công Thành Phó Giám đốc 0914 005 490 thanhpc.skhdt@gialai.gov.vn chuthanh.jpg
3 Đinh Hữu Hòa Phó Giám đốc  0914141533 hoadh.skhdt@gialai.gov.vn ahoa.jpg


 
VĂN PHÒNG SỞ  
1 Đào Thị Thanh Thảo Chánh Văn phòng 0917 189 135 thaodtt.skhdt@gialai.gov.vn cthao.jpg
2 Đinh Thị Thúy Nga Phó Chánh Văn phòng 0914 680 779 ngadtt.skhdt@gialai.gov.vn cnga.jpg
3 Mai Hữu Lợi  Phó Chánh Văn Phòng 0977774562 loimh.skhdt@gialai.gov.vn loi.JPG
III PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH  
1 Võ Văn Thành Trưởng phòng 0914 005 607 thanhvp.skhdt@gialai.gov.vn atth.jpg
2 Lê Trọng Phúc Phó Trưởng phòng 0914 021 132 phuclt.skhdt@gialai.gov.vn A-Phuc.jpg
IV PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ  
1 Mlô Đoan Trưởng phòng 0914 076 753 doanm.skhdt@gialai.gov.vn bludoan.jpg
2 Vũ Thị Thanh Bình Phó Trưởng phòng 0903 511 168 binhvtt.skhdt@gialai.gov.vn cbinh.jpg
V PHÒNG KINH TẾ NGÀNH  
1 Nguyễn Quốc Khánh Trưởng phòng 0905 181 919 khanhnq.skhdt@gialai.gov.vn khanhnguyen.jpg
2 Phạm Thị Hiếu Phó Trưởng phòng 0975 335 644 hieupt.skhdt@gialai.gov.vn chieu.jpg
VI PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ  
1 Trần Anh Dũng Trưởng phòng 0935 175 789 dungta.skhdt@gialai.gov.vn ad.jpg
2 Trần Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng 0982 467 257 hungtm.skhdt@gialai.gov.vn ahung.jpg
VII PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH  
1 Phùng Văn Phước Trưởng phòng 0905 821 129 phuocpv.skhdt@gialai.gov.vn aphuoc.jpg
2 Trần Anh Minh Phó Trưởng phòng 0966763777 minhta.skhdt@gialai.gov.vn aminh.jpg
VIII PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  
1 Trần Đình Triết Trưởng phòng 0905 189 176 triettd.skhdt@gialai.gov.vn  
2 Trần Thị Kim Thoa Phó Trưởng phòng 0982 064 078 thoattk.skhdt@gialai.gov.vn  
IX PHÒNG THANH TRA  
1 Trần Anh Tuấn Chánh Thanh tra 0935 210 007 tuanta.skhdt@gialai.gov.vn tuan-(1).jpg
X PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN  
1 Phạm Tấn Nghĩa Phó Trưởng phòng phụ trách 0935 009 351 nghiapt.skhdt@gialai.gov.vn anghia.jpg
2 Nguyễn Huỳnh Nga Phó Trưởng phòng 0913 469 090 nganh.skhdt@gialai.gov.vn  
XI TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ  
1 Lê Tiến Anh Phó Giám đốc Phụ trách TT  0935914149 anhlt.skhdt@gialai.gov.vn  
2 Huỳnh Thanh Hiển Phó Giám đốc 0935 823 968 hienht.skhdt@gialai.gov.vn  
3 Lê Thiện Lộc Trưởng phòng HC,QT,TV Dự án 0906 581 111 loclt.skhdt@gialai.gov.vn aloc-(1).jpg
4 Đỗ Thị Trà Lĩnh Trưởng phòng XTĐT 0905 389 599 linhdtt.skhdt@gialai.gov.vn clinh.jpg

tuanta.skhdt@gialai.gov.vn


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map