DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC CẤP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ GIA LAI  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ DI ĐỘNG MAIL HÌNH ẢNH
I LÃNH ĐẠO SỞ  
1          
2 Phạm Công Thành Phó Giám đốc 0914 005 490 thanhpc.skhdt@gialai.gov.vn chuthanh.jpg
3 Đinh Hữu Hòa Phó Giám đốc  0914141533 hoadh.skhdt@gialai.gov.vn ahoa.jpg
4 Nguyễn Hữu Nguyên Phó Giám đốc 0987111379 nguyennh.skhdt@gialai.gov.vn A-Nguyen1.jpg


 
VĂN PHÒNG SỞ  
1 Mlo Đoan Chánh Văn phòng 0914076753 doanml.skhdt@gialai.gov.vn  
2          
3 Lê Trọng Phúc  Phó Chánh Văn Phòng 0914021132 phuclt.skhdt@gialai.gov.vn aphuc_hinhthe.jpg
III PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH-ODA  
1 Võ Văn Thành Trưởng phòng 0914 005 607 thanhvp.skhdt@gialai.gov.vn atth.jpg
2 Nguyễn Huỳnh Nga Phó Trưởng phòng 0913469090 nganh.skhdt@gialai.gov.vn  
3 Trần Thị Kim Thoa Phó Trưởng phòng 0982 064 078 thoattk.skhdt@gialai.gov.vn  
IV PHÒNG QUẢN LÝ NGÀNH  
1 Nguyễn Quốc Khánh Trưởng phòng 0905 181 919 khanhnq.skhdt@gialai.gov.vn khanhnguyen.jpg
2 Phạm Thị Hiếu Phó Trưởng phòng 0975 335 644 hieupt.skhdt@gialai.gov.vn chieu.jpg
3 Vũ Thị Thanh Bình Phó Trưởng phòng 0903 511 168 binhvtt.skhdt@gialai.gov.vn cbinh.jpg
V PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ  
1 Trần Đình Triết Trưởng phòng 0905 189 176 triettd.skhdt@gialai.gov.vn  
2 Trần Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng 0982 467 257 hungtm.skhdt@gialai.gov.vn ahung.jpg
3          
VI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH  
1 Phùng Văn Phước Trưởng phòng 0905 821 129 phuocpv.skhdt@gialai.gov.vn aphuoc.jpg
2 Trần Anh Minh Phó Trưởng phòng 0966763777 minhta.skhdt@gialai.gov.vn aminh.jpg
VII PHÒNG THANH TRA  
1 Trần Anh Dũng Chánh Thanh tra   dungta.skhdt@gialai.gov.vn  
VIII PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN  
1 Trần Anh Tuấn Trưởng phòng 0935210007 tuanta.skhdt@gialai.gov.vn  
1 Phạm Tấn Nghĩa Phó Trưởng phòng phụ trách 0935 009 351 nghiapt.skhdt@gialai.gov.vn anghia.jpg
2 Mai Hữu Lợi Phó Trưởng phòng 0977774562 loimh.skhdt@gialai.gov.vn loi_hinh-the.jpg
IX TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ  
1 Lê Tiến Anh Giám đốc Trung tâm  0935914149 anhlt.skhdt@gialai.gov.vn  
2 Huỳnh Thanh Hiển Phó Giám đốc 0968 017998 hienht.skhdt@gialai.gov.vn a-hien-TT_hinh-the-(1).jpg
3 Lê Thiện Lộc Trưởng phòng HC,QT,TV Dự án  0967011199 loclt.skhdt@gialai.gov.vn aloc-(1).jpg
4 Đỗ Thị Trà Lĩnh Trưởng phòng XTĐT 0905 389 599 linhdtt.skhdt@gialai.gov.vn clinh.jpgCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map