DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ MAIL CÔNG VỤ CƠ QUAN
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai                      
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 824 414                                              Địa chỉ email: skhdt@gialai.gov.vn
STT TÊN THUÊ BAO CHỨC VỤ   PHÒNG LÀM VIỆC DI ĐỘNG MAIL CÔNG VỤ
I LÃNH ĐẠO SỞ
1 Nguyễn Hữu Quế Giám đốc     0914 199 123 quenh.skhdt@gialai.gov.vn
2 Phạm Công Thành Phó Giám đốc     0914 005 490 thanhpc.skhdt@gialai.gov.vn
3 Đinh Hữu Hòa Phó Giám Đốc     0914141533 hoadh.skhdt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Nguyên Phó Giám Đốc     0987111379 nguyennh.skhdt@gialai.gov.vn
II VĂN PHÒNG SỞ vp.skhdt@gialai.gov.vn
1 Đào Thị Thanh Thảo Chánh Văn phòng   02693 824 414 0917 189 135 thaodtt.skhdt@gialai.gov.vn
2 Đinh Thị Thúy Nga Phó Chánh Văn phòng   0914 680 779 ngadtt.skhdt@gialai.gov.vn
3 Lê Trọng Phúc Phó Chánh Văn phòng   0914021132 phuclt.skhdt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hoà Chuyên viên   0384 595 088 hoant.skhdt@gialai.gov.vn
5 Đặng Văn Mân Chuyên viên   0966138181 mandv.skhdt@gialai.gov.vn
6 Hồ Thị Mỹ Linh Chuyên viên   0949 575479 linhhtm.skhdt@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Văn Chung Lái xe   0903 578 793  
8 Nguyễn Hùng Bảo vệ   01245 059 201  
9 Nguyễn Thị Hạnh Tạp vụ   0935 096 769  
10 Võ Thị Thảo Tạp vụ      
III PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH thqh.skhdt@gialai.gov.vn
1 Võ Văn Thành Trưởng phòng   02693 823 717 0914 005 607 thanhvp.skhdt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Huỳnh Nga Phó Trưởng phòng   0913469090 nganh.skhdt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chuyên viên   0982 363 084 nhungntt.skhdt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Huỳnh Tâm Chuyên viên     tamnh.skhdt@gialai.gov.vn
5 Dương Nghĩa Trung Chuyên viên   0911338187 trungdn.skhdt@gialai.gov.vn
6 Trần Trọng Bằng Chuyên viên   0906305658 bangtt.skhdt@gialai.gov.vn
IV PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ kgvx.skhdt@gialai.gov.vn
1 Mlô Đoan Trưởng phòng   02693 823 968 0914 076 753 doanm.skhdt@gialai.gov.vn
2 Vũ Thị Thanh Bình Phó Trưởng phòng   0903 511 168 binhvtt.skhdt@gialai.gov.vn
3 Dương Thị Như Ánh Chuyên viên   0988 400 007 anhdtn.skhdt@gialai.gov.vn
4 Huỳnh Tấn Mạnh Chuyên viên     manhht.skhdt@gialai.gov.vn
V PHÒNG KINH TẾ NGÀNH ktn.skhdt@gialai.gov.vn
1 Nguyễn Quốc Khánh Trưởng phòng   02693 826 604 0905 181 919 khanhnq.skhdt@gialai.gov.vn
2 Phạm Thị Hiếu Phó Trưởng phòng   0975 335 644 hieupt.skhdt@gialai.gov.vn
3 Roãn Thị Thu Chuyên viên     thurt.skhdt@gialai.gov.vn
4 Phạm Khánh Nhi Chuyên viên   0906 330 677 nhipk.skhdt@gialai.gov.vn
VI PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ dttdgsdt.skhdt@gialai.gov.vn
1 Trần Anh Dũng Trưởng phòng   02693 822 453 0935 175 789 dungta.skhdt@gialai.gov.vn
2 Trần Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng   0982 467 257 hungtm.skhdt@gialai.gov.vn
3 Vũ Khắc Long Chuyên viên   0982 001 236 longvk.skhdt@gialai.gov.vn
4 Đỗ Thanh Vân Chuyên viên   0908 078 486 vandt.skhdt@gialai.gov.vn
VII PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH dkkd.skhdt@gialai.gov.vn
1 Phùng Văn Phước Trưởng phòng   02693 823 713 0905 821 129 phuocpv.skhdt@gialai.gov.vn
2 Trần Anh Minh Phó Trưởng phòng   0966 763 777 minhta.skhdt@gialai.gov.vn
3 Võ Văn Nhơn Chuyên viên   0935 549 992 nhonvv.skhdt@gialai.gov.vn
VIII PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ktdn.skhdt@gialai.gov.vn
1 Trần Đình Triết Trưởng phòng   02693 824 412 0905 189 176 triettd.skhdt@gialai.gov.vn
2 Trần Thị Kim Thoa Phó Trưởng phòng   0982 064 078 thoattk.skhdt@gialai.gov.vn
3 Trương Xuân Bình Chuyên viên   0903 503 890 binhtx.skhdt@gialai.gov.vn
IX PHÒNG THANH TRA tt.skhdt@gialai.gov.vn
1 Trần Anh Tuấn  Chánh Thanh tra   02693 826 387 093 5210007 tuanta.skhdt@gialai.gov.vn
2 R'mah Kuan Chuyên viên   0935 028 389 kuanr.skhdt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Ký Chuyên viên   0905 501 079 kynt.skhdt@gialai.gov.vn
4 Huỳnh Minh Tiến Chuyên viên     tienhm.skhdt@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Thị Tường Vi Chuyên viên       vintt.skhdt@gialai.gov.vn
X PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN dnkttttn.skhdt@gialai.gov.vn
1 Phạm Tấn Nghĩa Phó Trưởng phòng phụ trách   02693 881 368 0935 009 351 nghiapt.skhdt@gialai.gov.vn
2 Mai Hữu Lợi Phó Trưởng phòng   0977774562 nganh.skhdt@gialai.gov.vn
3 Vũ Thị Hồng Thương Chuyên viên   0934971979 thuongvth.skhdt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Văn Quang Chuyên viên   0972794158 quangnv.skhdt@gialai.gov.vn
5 Cao Ngọc Anh Chuyên viên     anhcn.skhdt@gialai.gov.vn
XI TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
1 Lê Tiến Anh Phó GĐ phụ trách     0935914149 anhlt.skhdt@gialai.gov.vn
2 Huỳnh Thanh Hiển Phó Giám đốc   02693 512 268 0968017998 hienht.skhdt@gialai.gov.vn
3 Lê Thiện Lộc Trưởng phòng    0967011199 loclt.skhdt@gialai.gov.vn
4 Đỗ Thị Trà Lĩnh Trưởng phòng   0905 389 599 linhdtt.skhdt@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hiệp Chuyên viên   0986 893 031 hiepnt.skhdt@gialai.gov.vn
6 Huỳnh Thanh Hồng Chuyên viên   0988 772 552 honght.skhdt@gialai.gov.vn
7 Trần Thị Ngọc Hằng Chuyên viên   0936 050 406 hangttn.skhdt@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Phúc Chính Chuyên viên   0904 916 131 chinhnp.skhdt@gialai.gov.vn
9 Lê Thị Ngọc Dung Chuyên viên       dungltn.skhdt@gialai.gov.vn


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map