You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ MAIL CÔNG VỤ CƠ QUAN
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai                      
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 824 414                                              Địa chỉ email: skhdt@gialai.gov.vn
STT TÊN THUÊ BAO CHỨC VỤ PHÒNG LÀM VIỆC DI ĐỘNG MAIL CÔNG VỤ
I LÃNH ĐẠO SỞ
1 Hồ Phước Thành Giám đốc   0913 432 258 thanhhp.skhdt@gialai.gov.vn
2 Phạm Công Thành Phó Giám đốc   0914 005 490 thanhpc.skhdt@gialai.gov.vn
3 Đinh Hữu Hòa Phó Giám Đốc   0914141533 hoadh.skhdt@gialai.gov.vn
II VĂN PHÒNG SỞ vp.skhdt@gialai.gov.vn
1 Đào Thị Thanh Thảo Chánh Văn phòng 02693 824 414 0917 189 135 thaodtt.skhdt@gialai.gov.vn
2 Đinh Thị Thúy Nga Phó Chánh Văn phòng 0914 680 779 ngadtt.skhdt@gialai.gov.vn
3 Mai Hữu Lợi Phó Chánh Văn phòng 0977 774 562 loimh.skhdt@gialai.gov.vn
4 Vũ Thị Hồng Thương Chuyên viên 0934 971 979 thuongvtt.skhdt@gialai.gov.vn
5 Trương Thị Nhung Chuyên viên 0975 724 777 nhungtt.skhdt@gialai.gov.vn
6 Đặng Văn Mân Chuyên viên 0966138181 mandv.skhdt@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Văn Chung Lái xe 0903 578 793  
8 Nguyễn Hùng Bảo vệ 01245 059 201  
9 Nguyễn Thị Hạnh Tạp vụ 0935 096 769  
10 Võ Thị Thảo Tạp vụ    
III PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH thqh.skhdt@gialai.gov.vn
1 Võ Văn Thành Trưởng phòng 02693 823 717 0914 005 607 thanhvp.skhdt@gialai.gov.vn
2 Lê Trọng Phúc Phó Trưởng phòng 0914 021 132 phuclt.skhdt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chuyên viên 0982 363 084 nhungntt.skhdt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Huỳnh Tâm Chuyên viên   tamnh.skhdt@gialai.gov.vn
5 Lê Thành Tâm Chuyên viên   tamlt.skhdt@gialai.gov.vn
IV PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ kgvx.skhdt@gialai.gov.vn
1 Mlô Đoan Trưởng phòng 02693 823 968 0914 076 753 doanm.skhdt@gialai.gov.vn
2 Vũ Thị Thanh Bình Phó Trưởng phòng 0903 511 168 binhvtt.skhdt@gialai.gov.vn
3 Dương Thị Như Ánh Chuyên viên 0988 400 007 anhdtn.skhdt@gialai.gov.vn
4 Huỳnh Tấn Mạnh Chuyên viên   manhht.skhdt@gialai.gov.vn
V PHÒNG KINH TẾ NGÀNH ktn.skhdt@gialai.gov.vn
1 Nguyễn Quốc Khánh Trưởng phòng 02693 826 604 0905 181 919 khanhnq.skhdt@gialai.gov.vn
2 Phạm Thị Hiếu Phó Trưởng phòng 0975 335 644 hieupt.skhdt@gialai.gov.vn
3 Dương Nghĩa Trung Chuyên viên 0911 338 187 trungdn.skhdt@gialai.gov.vn
4 Phạm Khánh Nhi Chuyên viên 0906 330 677 nhipk.skhdt@gialai.gov.vn
VI PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ dtttgsdt.skhdt@gialai.gov.vn
1 Trần Anh Dũng Trưởng phòng 02693 822 453 0935 175 789 dungta.skhdt@gialai.gov.vn
2 Trần Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng 0982 467 257 hungtm.skhdt@gialai.gov.vn
3 Vũ Khắc Long Chuyên viên 0982 001 236 longvk.skhdt@gialai.gov.vn
4 Đỗ Thanh Vân Chuyên viên 0908 078 486 vandt.skhdt@gialai.gov.vn
VII PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH dkkd.skhdt@gialai.gov.vn
1 Phùng Văn Phước Trưởng phòng 02693 823 713 0905 821 129 phuocpv.skhdt@gialai.gov.vn
2 Trần Anh Minh Chuyên viên 0966 763 777 minhta.skhdt@gialai.gov.vn
3 Võ Văn Nhơn Chuyên viên 0935 549 992 nhonvv.skhdt@gialai.gov.vn
VIII PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ktdn.skhdt@gialai.gov.vn
1 Trần Đình Triết Trưởng phòng 02693 824 412 0905 189 176 triettd.skhdt@gialai.gov.vn
2 Trần Thị Kim Thoa Phó Trưởng phòng 0982 064 078 thoattk.skhdt@gialai.gov.vn
3 Trương Xuân Bình Chuyên viên 0903 503 890 binhtx.skhdt@gialai.gov.vn
IX PHÒNG THANH TRA tt.skhdt@gialai.gov.vn
1 Lê Thị Là Phó Chánh Thanh tra 02693 826 387 0914 527 895 lalt.skhdt@gialai.gov.vn
2 R'mah Kuan Chuyên viên 0935 028 389 kuanr.skhdt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Ký Chuyên viên 0905 501 079 kynt.skhdt@gialai.gov.vn
4 Huỳnh Minh Tiến Chuyên viên   tienhm.skhdt@gialai.gov.vn
X PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN dnkttttn.skhdt@gialai.gov.vn
1 Phạm Tấn Nghĩa Phó Trưởng phòng phụ trách 02693 881 368 0935 009 351 nghiapt.skhdt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Huỳnh Nga Phó Trưởng phòng 0913 469 090 nganh.skhdt@gialai.gov.vn
3 Trần Anh Tuấn Phó Trưởng phòng   tuanta.skhdt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Văn Quang Chuyên viên 0972794158 quangnv.skhdt@gialai.gov.vn
5 Cao Ngọc Anh Chuyên viên   anhcn.skhdt@gialai.gov.vn
XI TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ttxtdt.skhdt@gialai.gov.vn
1 Lê Tiến Anh Phó GĐ phụ trách   0935914149 anhlt.skhdt@gialai.gov.vn
2 Huỳnh Thanh Hiển Phó Giám đốc 02693 512 268 0935 823 968 hienht.skhdt@gialai.gov.vn
3 Lê Thiện Lộc Trưởng phòng 0906 581 111 loclt.skhdt@gialai.gov.vn
4 Đỗ Thị Trà Lĩnh Trưởng phòng 0905 389 599 linhdtt.skhdt@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hiệp Chuyên viên 0986 893 031 hiepnt.skhdt@gialai.gov.vn
6 Huỳnh Thanh Hồng Chuyên viên 0988 772 552 honght.skhdt@gialai.gov.vn
7 Trần Thị Ngọc Hằng Chuyên viên 0936 050 406 hangttn.skhdt@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Phúc Chính Chuyên viên 0904 916 131 chinhnp.skhdt@gialai.gov.vn


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map