unicef-(1).jpg
THÔNG TIN BAN QLDA PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
TỈNH GIA LAI
Đơn vị: Ban QLDA Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
SĐT: 0269 3717500                            Email: unicef.gialai@gmail.com
I. Thành viên BQL
1. Ông Phạm Công Thành                Giám đốc
Điện thoại: 0914 005 490                           Email: pcthanh.unicef@gmail.com
2. Bà Đào Thị Thanh Thảo               Kế toán trưởng
Điện thoại: 0917 005 135                           Email: thanhthao.khdt@gmail.com
3. Bà Rcom Sa Duyên                       Trưởng HP BVTE
Điện thoại: 0914 458 355                           Email: duyenrs.sldtbxh@gialai.gov.vn
4. Bà Bùi Khoa Nghi                        Trưởng HP Giáo dục
Điện thoại: 0914 149 300                           Email: khoanghigialai@gmail.com
5. Ông Đinh Hà Nam                        Trưởng HP Y tế
Điện thoại: 0914 473 053                           Email: dinhhanam@gmail.com
II. Cán bộ chuyên trách
1. Ông Trần Như Thảo                     Phó GĐ DA
Điện thoại: 0913 406 657                           Email: tnthao.unicef@gmail.com
2.Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga             Cán bộ chuyên môn
Điện thoại: 0913 450 631                           Email: nga.ubgialai@gmail.com
3.Ông Phan Thanh Hội                     Cán bộ chuyên môn
Điện thoại: 0918 038 768                           Email: hoiunicef@gmail.com
4.Bà Lê Thị Thắm                                      Kế toán
Điện thoại: 0935 622 922                           Email:thamlt.1980@gmail.com
5.Bà Lê Thị Thu Ba                          Kế toán
Điện thoại: 0935 817 168                           Email: thuba.unicefgl@gmail.com
6.Ông Thân Ngọc Đạt                       Văn thư
Điện thoại: 0935 025 689                           Email: ngocdat161090@gmail.com
7.Ông Nguyễn Tấn Ngô Bình           Lái xe
Điện thoại: 0967 514 178                           Email: nguyentanngobinh86@gmail.com
III. Cán bộ kiêm nhiệm
1.Ông Nguyễn Ngọc Hải                             CB kiêm nhiệm sở LĐ-TB&XH
Điện thoại: 0914 005 646                           Email: nguyenngochaisldtbxh@gmail.com
2.Bà Lê Thị Hiền                               CB kiêm nhiệm sở LĐ-TB&XH
Điện thoại: 0987 371 180                           Email: hienlt.sldtbxh@gialai.gov.com
3.Bà Dương Như Ánh                       CB kiêm nhiệm sở KH&ĐT
Điện thoại: 0988 400 007                           Email: duongnhuanh7007@gmail.com
4.Ông Lê Trọng Phúc                        CB kiêm nhiệm sở KH&ĐT
Điện thoại: 0914 021 132                           Email: ltphuctk@gmail.com
5.Ông Đồng Vĩnh Hiếu                     CB kiêm nhiệm sở Y tế
Điện thoại: 0914 234 083                           Email: bshieu1812@gmail.com
6.Bà Bùi Thị Ái Liên                         CB kiêm nhiệm sở Y tế
Điện thoại: 01248 805 195               Email: buiailien@yahoo.com.vn
7.Bà Lê Thị Thường                          CB kiêm nhiệm sở GD&ĐT
Điện thoại: 0983 951 073                           Email: lethuonggialai@gmail.com
8.Bà Nguyễn Thị Thu Hương            CB kiêm nhiệm sở GD&ĐT
Điện thoại: 0978 067 007                           Email: nguyenthithuhuong@gialai.edu.vn


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map