Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 
 
1.     Thông tin liên hệ:
-      Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai
-      Điện thoại: 02693 824 414
-      Email: skhdt@gialai.gov.vn
-      Website: skhdt.gialai.gov.vn

2.     Vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn:
-      Vị trí, chức năng: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
-      Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 2, Thông tư liên tịch số  21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.     Cơ cấu tổ chức:
-      Giám đốc:                       Nguyễn Hữu Quế

-      Các Phó Giám đốc:         Phạm Công Thành, Đinh Hữu Hòa, Nguyễn Hữu Nguyên

-      Chánh Văn phòng:        Đào Thị Thanh Thảo

-      Các Phòng, ban, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
       + Văn phòng Sở
       + Thanh tra Sở
       + Phòng QH, tổng hợp - ODA
       + Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư
       + Phòng Quản lý ngành
       + Phòng Đăng ký kinh doanh
       + Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
       + Trung tâm – Xúc tiến Đầu tư.

     
 

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map