Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản Trung Ương

 
Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
27/2001/QH10 29/6/2001 Luật phòng cháy và chữa cháy 2001
40/2013/QH13 30/12/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
08/2018/TT-BCA 5/3/2018 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 
1719/QĐ-TTg 14/10/2021 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
778/QĐ-BKHĐT 17/6/2021 Quyết định về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10/2021/QĐ-TTg 16/3/2021 Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
95-CV/VPTW 24/02/2021 Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
4028/BKHĐT-TH 14/6/2018 Văn bản số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 về việc Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019
572/QĐ-BKHĐT 20/4/2017 Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
38/2013/NĐ-CP 23/04/2013

Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ


|< < 1   2   3   4   5 > >|


Chung nhan Tin Nhiem MangCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map