Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
415/QĐ-UBND 14/07/2021 Quyết định về việc bãi bỏ quyết định số 546/QĐ-UBND, ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
441-BC/TU 4/7/2019 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh uỷ về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016-2020.
910/QĐ-UBND 28/12/2017 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư
01-QC/TU 21/12/2020 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
724/QĐ-UBND 05/8/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
380/QĐ-UBND 7/8/2020 Điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Gia Lai
1978/KH-UBND 10/9/2019 Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019 - 2020.
90/QĐ-UBND 20/02/2019 Phê duyệt kế hoạch hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Gia Lai
534/QĐ-UBND 5/8/2019 Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Đăk Đoa.
71/QĐ-UBND 24/01/2018 Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Văn bản của Sở


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
203/QĐ-SKHĐT 24/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế Văn hoá công sở và chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai. 
202/QĐ-SKHĐT 24/10/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
206/QĐ-SKHĐT 25/10/2021 Quyết định Về việc thành lập Đoàn điều tra, khảo sát và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021
3453/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT 14/10/2021 Chấn chỉnh công tác Đấu thầu và xử lý hành vi vi phạm về đấu thầu
52/QĐ-SKHĐT 27/3/2020 Quyết định ban hành Quy chế văn hoá công sở và chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
1941/SKHĐT-KGVX 23/6/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc
110/QĐ-SKHĐT 9/6/2021 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
14/KH-SKHĐT 11/3/2021 Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại các Phòng ban, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
35/QĐ-SHĐT 24/3/2021 Quyết định Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp năm 2021
02/QĐ-TTXTĐT 12/01/2021 Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm tập trung của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map