Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

Văn bản địa phương


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
32/2022/QĐ-UBND 29/7/2022 Quyết định v/v Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy  đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
662/QĐ-UBND 05/10/2021
Quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăc cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân chịu tác động bởi dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội sau dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
113/BC-UBND 25/8/2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển năm 2022.
1167/KH-UBND 20/8/2021
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của TTCP về phê duyệt "Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
744/QĐ-UBND 25/12/2020
Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trương ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, nâng cao phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
523/KH-UBND 11/5/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án lựa chọn, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
1003/KH-UBND 23/7/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết đinh 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của TTCP về phê duyệt "chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1353/KH-UBND 18/9/2021 Kế hoạch Tổng kết 10 Luật hợp tác xã 2021
42-KH/TU 15/9/2021 Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
1487/KH-UBND 07/10/2021 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 105 của Chính phủ

Văn bản của Sở


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
152/QĐ-BQLDA 12/09/2022 Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cán bộ và nhân viên của Ban QLDA Bạn hữu trẻ em gđ 2022-2026
150/QĐ-SKHĐT 07/09/2022 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  của Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026
146/QĐ-SKHĐT 31/08/2022 Quyết định Thành lập Ban QLDA Bạn hữu trẻ em  tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026
24/QĐ-SKHĐT 28/01/2022 Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Kế hoạch và Đầu tư
258/QĐ-SKHĐT 06/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
256/QĐ-SKHĐT 03/12/2021 Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật  về Phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Sở
245/QĐ-SKHĐT 15/11/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu  giai đoạn 2019-2020 tại huyện Phú Thiện
211/QĐ-SKHĐT 27/10/2021 Quyết định thành lập Tổ an toàn COVID - 19 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
210/QĐ-SKHĐT 27/10/2021 Quy chế thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch (Covid - 19) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
203/QĐ-SKHĐT 24/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế Văn hoá công sở và chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai. 
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map