Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

Văn bản địa phương


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
32/2022/QĐ-UBND 29/7/2022 Quyết định v/v Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy  đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
662/QĐ-UBND 05/10/2021
Quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăc cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân chịu tác động bởi dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội sau dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
113/BC-UBND 25/8/2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển năm 2022.
1167/KH-UBND 20/8/2021
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của TTCP về phê duyệt "Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
744/QĐ-UBND 25/12/2020
Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trương ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, nâng cao phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
523/KH-UBND 11/5/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án lựa chọn, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
1003/KH-UBND 23/7/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết đinh 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của TTCP về phê duyệt "chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1353/KH-UBND 18/9/2021 Kế hoạch Tổng kết 10 Luật hợp tác xã 2021
42-KH/TU 15/9/2021 Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
1487/KH-UBND 07/10/2021 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 105 của Chính phủ

Văn bản của Sở


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
184/QĐ-SKHĐT 03/11/2022 Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TVCN ISO 9001:2015 
152/QĐ-BQLDA 12/09/2022 Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cán bộ và nhân viên của Ban QLDA Bạn hữu trẻ em gđ 2022-2026
150/QĐ-SKHĐT 07/09/2022 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  của Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026
146/QĐ-SKHĐT 31/08/2022 Quyết định Thành lập Ban QLDA Bạn hữu trẻ em  tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026
24/QĐ-SKHĐT 28/01/2022 Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Kế hoạch và Đầu tư
258/QĐ-SKHĐT 06/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
256/QĐ-SKHĐT 03/12/2021 Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật  về Phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Sở
245/QĐ-SKHĐT 15/11/2021 Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu  giai đoạn 2019-2020 tại huyện Phú Thiện
211/QĐ-SKHĐT 27/10/2021 Quyết định thành lập Tổ an toàn COVID - 19 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
210/QĐ-SKHĐT 27/10/2021 Quy chế thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch (Covid - 19) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map