Luật: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Số ký hiệu 25/2004/QH11 Ngày ban hành 15/06/2004
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2005 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Văn An

Tập tin đính kèm
30435_L25QH-(1).DOC   30435_L25QH-(1).DOC