Văn bản > Văn bản trung ương

Tìm kiếm văn bản

Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Danh sách văn bản

Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
23/2022/TT-BTC Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước Bộ Tài Chính 06/04/2022 06/04/2022
114/2021/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 114 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI Chính Phủ 16/12/2021 16/12/2021
1344/QĐ-BYT QĐ v/v ban hành chuẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV2 (COVID-19) Bộ Y Tế 25/03/2020 25/03/2020
VTN/2019/CSD/026 V/v tham dự họp kiểm điểm đánh giá giữa kỳ cho dự án PTTTTD chu kỳ 2017-2021,tại Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019 Unicef Việt Nam 21/06/2019 21/06/2019
18/CT-TTg Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Thủ tướng Chính phủ 16/05/2017 16/05/2017
56/2017/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em Chính phủ 09/05/2017 01/07/2017
1023/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020. Thủ tướng Chính phủ 07/06/2016 07/06/2016
10/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội. Chính phủ 17/02/2012 10/04/2012
25/2004/QH11 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Quốc hội 15/06/2004 01/01/2005