Báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện dự án PTTTTD tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu 05/BC-BQL Ngày ban hành 09/07/2019
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 09/07/2019 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành BQL Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện Người ký Phạm Công Thành

Tập tin đính kèm
bc-6-thang-đau-nam-20190001-(1).pdf   bc-6-thang-đau-nam-20190001-(1).pdf