Báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện dự án Bạn hữu trẻ em năm 2022 và chương trình công tác năm 2023
Số ký hiệu 69/BC-BQL Ngày ban hành 09/01/2023
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 09/01/2023 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành Ban QLDA Bạn hữu trẻ em Người ký Phạm Công Thành

Tập tin đính kèm
BC-DU-AN-2022-signed-signed-(1).pdf   BC-DU-AN-2022-signed-signed-(1).pdf