Báo Cáo: Báo cáo tình hình thực hiện DA PTTTTD tỉnh Gia Lai Ước năm 2019 và dự kiến KH năm 2020-2021
Số ký hiệu 06/BC-BQL Ngày ban hành 26/11/2019
Loại văn bản Báo Cáo Ngày có hiệu lực 26/11/2019 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành BQL Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện Người ký Phạm Công Thành

Tập tin đính kèm
Bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-DA-2019-va-KH-2020-20210001-(1).pdf   Bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-DA-2019-va-KH-2020-20210001-(1).pdf