• Tuần lễ tiêm chủng 2019

  Vắc-xin an toàn và cứu sống được nhiều trẻ nhỏ - chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để truyền đi thông điệp này như một phần của chiến dịch #VaccinesWork tới những người là cha mẹ có con nhỏ!

 • Bảo vệ trẻ em

  Tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi một loạt các rủi ro. Bao gồm việc đảm bảo mọi trẻ em có được môi trường gia đình thân thiện, tiếp cận hỗ trợ tư pháp và bảo vệ khỏi bị bạo hành, lạm dụng và bóc lột.

 • Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em

  “Trẻ em cần được chăm sóc và hỗ trợ để các em có thể chủ động hơn cho tương lai của mình, các em có quyền đòi hỏi quyền lợi cơ bản của mình và nêu lên mối quan tâm của các em ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.”

 • Giáo dục

  Giáo dục là một quyền cơ bản của con người, mọi bé gái và bé trai ở Việt Nam đều có quyền đi học, học hỏi và phát triển. Chúng tôi thúc đẩy các phương pháp tiếp cận thân thiện với trẻ em bao gồm giữ cho môi trường học đường an toàn và lành mạnh.