• Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai

  Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai

 • Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai

  Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai

 • Tập huấn xây dựng thư viện thân thiện

  Tập huấn xây dựng thư viện thân thiện

 • Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

  Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tập huấn vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tập huấn vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào KH PT KTXH tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

 • Hội thảo GGA

  Hội thảo GGA

 • Đại diện Unicef và các em học sinh

  Đại diện Unicef và các em học sinh

 • Trẻ em Gia Lai

  Trẻ em Gia Lai

 • Thư viện thân thiện DA PTTTTD

  Thư viện thân thiện DA PTTTTD

 • sinh hoạt CLB PTTTTD

  sinh hoạt CLB PTTTTD

 • Hội Nghị Phát triển trẻ thơ Việt Nam

  Hội Nghị Phát triển trẻ thơ Việt Nam

 • Cha mẹ hoàn hảo

 • Chúc mừng năm mới - Xuân Canh tý 2020

  Chúc mừng năm mới - Xuân Canh tý 2020

 • Hoạt động trải nghiệm thư viện thân thiện

  Hoạt động trải nghiệm thư viện thân thiện

 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

  PHÁT TRIỂN 100% TRƯỜNG DỰ ÁN CÓ THƯ VIỆN THÂN THIỆN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG.

 • HOI-NGHI-ARNEC

  HỘI NGHỊ ARNEC Phát triển toàn diện trẻ thơ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

 • Ngày Hội đến trường của 1 trong các xã dự án PTTTTD

 • UNICEF Việt Nam: Đánh giá giữa kỳ Phát triển trẻ thơ toàn diện

  - Tầm nhìn; - Chặng đường tới nay; - Hướng tới tương lai.

 • Tháng hành động của cha mẹ vì sự PTTTTD

  Chương trình được các thành viên CLB triển khai đồng bộ tại 9 xã dự án,với 2 chủ đề: Chơi với trẻ và Trò chuyện với trẻ, để phát triển trí não. Tại các buổi sinh hoạt, cha mẹ và người chăm sóc trẻ được chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật làm đồ chơi cho trẻ và các bài hát ru tiếng Barnah, Jrai được vận dụng trong việc chơi với trẻ.

 • Kế hoạch phát triển KTXH 2021 -2025

  “Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực và vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào lập kế hoạch và ngân sách phát triển KTXH tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

 • Quyền trẻ em.

  Trong việc lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào lập kế hoạch và ngân sách phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2021-2025

 • Không ai hoàn hảo

  Làm cha mẹ là hành trình mang yêu thương và sự chăm sóc cho con bạn. Làm cha mẹ không hề dễ dàng, đôi khi có thể khiến bạn nản lòng. Bên cạnh niềm vui từ việc nuôi dạy con cái, cha mẹ cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề.

 • Giáo dục

  Giáo dục là một quyền cơ bản của con người, mọi bé gái và bé trai ở Việt Nam đều có quyền đi học, học hỏi và phát triển. Chúng tôi thúc đẩy các phương pháp tiếp cận thân thiện với trẻ em bao gồm giữ cho môi trường học đường an toàn và lành mạnh.

 • Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em

  “Trẻ em cần được chăm sóc và hỗ trợ để các em có thể chủ động hơn cho tương lai của mình, các em có quyền đòi hỏi quyền lợi cơ bản của mình và nêu lên mối quan tâm của các em ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.”

 • Bảo vệ trẻ em

  Tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi một loạt các rủi ro. Bao gồm việc đảm bảo mọi trẻ em có được môi trường gia đình thân thiện, tiếp cận hỗ trợ tư pháp và bảo vệ khỏi bị bạo hành, lạm dụng và bóc lột.

 • Tuần lễ tiêm chủng 2019

  Vắc-xin an toàn và cứu sống được nhiều trẻ nhỏ - chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để truyền đi thông điệp này như một phần của chiến dịch #VaccinesWork tới những người là cha mẹ có con nhỏ!