Tin tức > Giáo dục > Tập huấn xây dựng thư viện thân thiện

Tập huấn xây dựng thư viện thân thiện

24/08/2020
Hoạt động: Tập huấn nhân rộng mô hình Thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng 
7.jpg

I. Thành phần tham gia:
Trong những ngày cuối tháng 8/2020, cũng là những ngày cuối của kỳ nghỉ hè ngắn ngủi do đại dịch Covid-19. CBQL hơn 120 trường Mầm non của tỉnh Gia Lai đã tham gia tập huấn Nhân rộng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng. Đợt tập huấn chia làm 2 lớp (Lớp 1 gồm: Tp. Pleiku và các huyện: Ia Pa, Ayun Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Mang Yang, Đăk Đoa, Đăk Pơ. Lớp 2 gồm các huyện: Kbang, Kông Chro, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Păh, Krông Pa và Thị xã An Khê)
Tham gia tổ chức tập huấn: Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng Mầm non và BQLDA và các Báo cáo viên là HT. P. HT các trường đã triển khai mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng.
6.jpg
 
II. Thời gian, địa điểm: 
Tại Ks Công đoàn – Tp. Pleiku
Từ ngày: 19/8/2020 – 23/8/2020.
III. Nội dung: 
- Giới thiệu mô hình TVTTDVCĐ, hiệu quả và các ảnh hưởng tích cực từ mô hình.
- Phương pháp lập kế hoạch triển khai;
- Tư duy, khả năng vận động sự tham gia của cộng đồng.
- Kỹ thuật tổ chức các hoạt động lồng ghép các buổi sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng.
- XD góc học tập, góc TVTT, gian hàng và các hoạt động nghề truyền thống…
IV. Các đề xuất:
- Sở GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng. 
- Cán bộ cốt cán của 17 huyện thị xã, Tp sẽ tập huấn lại cho tất cả các trường;
- 256 trường trên toàn tỉnh sẽ triển khai Mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng vào đầu năm học 2020-2021.
 
Pleiku, ngày 24/8/2020