Tin tức > Chính sách xã hội và quản trị > Cơ hội phát triển trẻ em Gia Lai. Unicef - Sự hỗ trợ kiên trì vì một mục tiêu.

Cơ hội phát triển trẻ em Gia Lai. Unicef - Sự hỗ trợ kiên trì vì một mục tiêu.

29/03/2022
Còn nhớ, những năm đầu trong Chương trình hợp tác giữa Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Dự án Bạn hữu trẻ em giai đoạn 2012-2016, đã thai nghén một đề án Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Gia Lai.
 
Bên cạnh những hỗ trợ thiết thực về các vấn đề liên quan đến trẻ em trong Kế hoạch phát triển kinh thế xã hội; trong Chăm sóc y tế; trong Giáo dục và Bảo vệ trẻ em … Uniecf đặc biệt quan tâm đến đối tượng là trẻ em khuyết tật.
 
a.jpg
(Bà Nhan Thị Hằng Nga cùng với trẻ khuyết tật tại TTHTPTGDHN Đăl Lăk)


Những ngày trung tuần tháng 10-2014, Hợp phần Giáo dục thuộc Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức hoạt động: Tham quan, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đăk Lăk. Chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại Trung tâm, có sự tham gia của 15 thành viên: bà Nhan Thị Hồng Nga - lúc đó là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đ