Liên hệ

LIÊN HỆ

Upload:
 Security code

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Quản lý dự án - Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai

The Provincial child-Frendly project of Gia Lai Province 2022-2026

Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Pleiku, Gia Lai

Email: unicef.gialai@gmail.com

Điện thoại: 0269 3 717 500