Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng công chức đối với ông ông Dương Thế Đức

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng công chức đối với ông Nguyễn Văn Tiến

Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển công chức năm 2022 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đối với ông Nguyễn Văn Tiến

Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển công chức năm 2022 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đối với ông Dương Thế Đức

Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1; triệu tập thí sinh có kết quả thi đạt vòng 1 dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo danh sách phòng thi, số báo danh dự thi; lịch thi vòng 1; hướng dẫn thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính; địa điểm và thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Default news teaser image
THÔNG BÁO Địa điểm, thời gian khai mạc kỳ thi; phổ biến nội quy, quy chế; hướng dẫn thi trắc nghiệm, phát giấy báo dự thi; tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh

Default news teaser image
Thông báo tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh

Default news teaser image
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022

Default news teaser image
Thông báo Danh sách công chức, viên chức quyết định quy hoạch vào Các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đơn vị trực thuộc Sở và tương đương giai đoạn 2021-2026 (năm rà soát 2021).


Default news teaser image
Kết quả trúng tuyển công chức năm 2020 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đối với ông Trần Trọng Bằng

Default news teaser image
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức năm 2020 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai Đối với bà Nguyễn Thị Hoà

Default news teaser image
Thông báo Điểm phỏng vấn và danh sách dự kiến người trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Thông báo trúng tuyển viên chức Năm 2021

 1 - 2 - 3 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map