You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2018 và lộ trình giai đoạn 2019 - 2025

Triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2018 và lộ trình giai đoạn 2019 - 2025

11/07/2019
Triển khai thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 5464/VPCP-CN ngày 21/6/2019 về việc tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 -  2018 và lộ trình giai đoạn 2019 – 2025 và ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 2101/VP-KTTH ngày 28/6/2019 về việc tham mưu triển khai đấu thầu qua mạng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị quý cơ quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Nghiêm túc triển khai đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết Chính phủ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 trong đó: “thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch, phấn đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.”
2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại các Văn bản số 351/UBND-KTTH ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Văn bản số 1829/VP-KTTH ngày 05/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh và Văn bản số 1298/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 11/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu triển khai Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.
3. Tổng hợp, báo cáo về kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2018 đối với các gói thầu do đơn vị mình thực hiện, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2019.

Tải các văn bản liên quan về tại đây.
Nguồn: Phòng Thẩm định và Giám sát Đầu tư.


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map