You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO LẬP NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO LẬP NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

07/02/2020


        Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1590/UBND-KTTH ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề cương và dự toán lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký hợp đồng với Đơn vị tư vấn là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để triển khai lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay Đơn vị tư vấn đã lập xong.
        Sở Kế hoạch và Đầu gửi đến các sở, ban ngành địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh tham gia ý kiến dự thảo lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ý kiến tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ 02 Hoàng Hoa Thám- TP Pleiku- Gia Lai và gửi file mềm tại địa chỉ Email: thkhgialai@gmail.com.

Chi tiết nội dung dự thảo lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xem tại đây.

Nguồn: Phòng Tổng hợp


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map