Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành
Default news teaser image
Tuyên truyền bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số năm 2023

Default news teaser image
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-UBDT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025
        Ngày 21/8/2023 Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 30/6/2022 về hướng dẫn thực hiện một số dự án...

Default news teaser image
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG LÊN TỚI 150,000 USD
Đồng hành với IPSC tự hào trở thành Doanh nghiệp tiên phong được lựa chọn bởi Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch & Đầu tư và USAID IPSC.
 
Vươn ra thế giới với Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp...

Default news teaser image
QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC VÀ THỜI HẠN NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH, HỢP TÁC XÃ SAU KHI THÔI CHỨC VỤ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG
Ngày 01/8/2023 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BXD quy định Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ quyền hạn không được thành lập giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn...

Default news teaser image
Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Ngày 30/8/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 7163/BKHĐT-ĐKKD về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Bộ Kế hoạch và...

Default news teaser image
Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Để chuẩn bị và đưa thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào vận hành Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 về việc hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch...

Default news teaser image
Thông tư số 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 8/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 
Default news teaser image
Điều kiện cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm
Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện về tài...

Default news teaser image
Nghị định số 56/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Ngày 24/7/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện...

Default news teaser image
Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 1340/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ
Ngày 23/6/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 30/KH-SKHĐT Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 1340/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 58...

Default news teaser image
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10- NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngày 17/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Chương trình hành động số 1150/Ctr-UBND  ...

Default news teaser image
Triển khai Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, có 36 khoản phí. lệ phí được quy định điều chỉnh. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 7...

Default news teaser image
Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Default news teaser image
Giao kế hoạch vốn ĐTPT nguồn NSTW thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN 2023 đợt 3
     19/7/2023, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 416/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn ĐTPT nguồn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&...

Default news teaser image
Báo cáo khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map