Quy hoạch - kế hoạch > Quy hoạch > Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

19/08/2016
       Ngày 04/8/2016 UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2030 và những năm tiếp theo xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm du lịch của vùng về nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khỏe; phát triển ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020 đón 365.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 15.000 lượt, khách nội địa 350.000 lượt; giai đoạn 2020-2030 dự kiến tốc độ tăng trưởng của khách bình quân 15-18%/năm. Giải quyết việc làm cho người lao động đến năm 2020 là 3.500 lao động và tăng gấp 2 lần vào năm 2030. Tổng doanh thu du lịch đến năm 2020 đạt 300 tỷ đồng và phấn đấu tăng bình quân từ 18-20% trong giai đoạn 2021-2030.
       Để đạt được mục tiêu trên cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu, đó là: Kiện toàn đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển du lịch; huy động mọi nguồn vốn để đầu tư phát triển ngành du lịch; xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch, phát triển thị trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch. Bên cạnh đó cần bảo vệ tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào hoạt động du lịch, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.

 
Nguồn: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map